دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )

گام اول: فقط عاشق او بودن؛
هروقت می خواست برای جوانها یادگاری بنویسد،می نوشت:((من کان للّه کان الله له؛هرکس با خدا باشد، خدا با اوست...رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن.
گام دوم:همیشه به یاد او؛
برای اینکه معشوقت را همیشه در کنارت احساس کنی، باید دائما به یادش باشی.باصلوات واستغفار...آن زلیخا از سپندان تا به عود/نام جمله چیز یوسف کرده بود.
گام سوم:به معشوقت اعتماد کن؛
کشتی غرق شد وآب اورا به ساحل جزیره ای متروکه آورد،امیدی به نجات نداشت.یک ماه زحمت کشید واز چوب و خار وخاشاک کلبه ای ساخت.آن روز وقتی برگشت،کلبه درحال سوختن بود.خیلی به خدا گلایه کرد.
ساعتی بعد،کشتی ای در جزیره پهلو گرفت واو نجات یافت. ناخدا می گفت:از دود آتش فهمیدیم کسی کمک می خواهد...
گام چهارم؛اول خودت؛
از آیت الله العظمی بهاء الدینی پرسیدند:برای خود سازی چه ذکری بگوییم؟فرمود: روزی چندین بار بگویید: چقدر خوب میشه اگه من خوب بشم!!
برا دل آقا و ظهورش،ترک گناه را از خودمان شروع کنیم...


 
چه کسی می تواند این معادله را حل کند ؟؟؟
چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را می درد؟

چه کسی می داند جنگ یعنی سوختن ،یعنی آتش ،یعنی گریز به هر جا ،به هر جا که اینجا نباشد ،یعنی اضطراب که کودکم

کجاست ؟ جوانم چه می کند ؟دخترم چه شد ؟

به راستی ما کجای این سوال ها و جواب ها قرار گرفته ایم ؟
کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکس های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود ،

از قصه دختران معصوم سوسنگرد با خبر است ؟ آن مظاهر شرم و حیا را

چه کسی یاد می کند که بی شرمان دامنشان را آلوده کردند و زنده زنده

به رسم اجدادشان به گور سپردند.

کدام پسر دانشجویی می داند هویزه کجاست ؟ چه کسی در هویزه جنگیده ؟