غرور

یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ  وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (نساء / 120 )

ترجمه ایه : شیطان به آنها وعده ها (ى دروغین) مى دهد; و به آرزوها، سرگرم مى سازد; در حالى که جز فریب و نیرنگ، به آنها وعده نمى دهد.

هدف :آشنایی با نشانه ها و آثار غرور

مقام معظم رهبری : اگر بخواهیم استغفار ،این نعمت الهی ،را بدست بیاوریم ،دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم : یکی غفلت و دیگری غرور .

تعریف : واژه غرور در لغت به معنای فریب خوردن و فریفته شدن وگول خوردن میباشد . و در اصطلاح عبارت است از اعتماد و تکیه کردن نفس به آنچه که مطابق هوی و هوس باشد و طبع انسان به خاطر شبهه افکنی و فریب شیطان به آن گرایش یابد . پس هرکس بر اساس شبهه فاسدی معتقد شود که در دنیا یا آخرت به خیر و سعادت رسیده مغرور است.

نشانه های غرور :