ازدواجتان در خطر است اگر .....

برای داشتن ازدواجی بادوام، محکم و شاد، سه چیز باید بین شما ماندگار باشد

ارتباط کلامی

احترام متقابل

تعهد

اگر شوهر شما مدام این جملات را به زبان می‌آورد، راحت با او درمورد احساسی که این جملات در شما ایجاد می‌کند، با او حرف بزنید. او باید درکتان کند و به احساسات و نظرات شما احترام بگذارد.