دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩٤/٥/۱۳

 یاد مرگ

خداوند متعال در باره مرگ می فرماید : أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ  (نساء /78)

ترجمه آیه :هر جا باشید، مرگ شما را درمى یابد ، هر چند در برجهاى محکم باشید

دلیل انتخاب این موضوع : بیان اهمیت یاد مرگ ،آثار آن در زندگی و علل ترس از مرگ

مقام معظم رهبری در باره مرگ می فرماید: شهادت ، مرگ تاجرانه ومرگ آدم های زرنگ است . این هدیه را خدا به چه کسی می دهد ؟ خدا این هدیه را ارزان نمی دهد؛به کسانی می دهد که در راه او مجاهدت کنند.

مقدمه : یاد مرگ و اندیشه در آن و در جهانی که پیش روی انسانهاست، پرده های غفلت را کنار میزند.

فراموش کردن مرگ ، از بزرگترین موانع بیداری و عزم و حرکت به سوی خداست .

جا داره در اینجا یادی از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران کنم . امام خمینی (ره) در این باره می گوید :

 باید دانست که از موانع بزرگ این بیداری ،که اسباب فراموشی میشود و اراده و عزم را در انسان می میراند ،آن است که انسان گمان کند ، وقت برای سیر وسیع است .

 یاد مرگ و آنچه انسان ها پس از مرگ با آن روبه رو می گردند ،ریشه های این غفلت و مانع بزرگ را از جان انسان می زداید.


تعریف مرگ : مرگ ، برای مومن چون کندن جامه هایی چرکین شپشی از تن است و از هم گسستن کند و زنجیر های گرانبار

 و جایگزین کردن فاخرترین و خوشبوترین جامه ها و راهوارترین مرکب ها و امن ترین منزل ها

 و برای کافر به منزله کندن جامه هایی فاخر از تن منتقل شدن از منزل هایی امن و جایگزین کردن آنها به کثیف ترین و خشن ترین جامه ها و وحشتناک ترین منزل ها و بزرگترین عذاب است .

انواع مرگ :

یک - مرگ دلها :

قرآن ،کسانی که دارای روح بی تفاوت و قساوت قلب هستند را ،مردگان دانسته است . و به پیامبرش می فرماید :تو نمی توانی مرده دلان را شنوا کنی .(نمل /80 )و (روم /52 )

حضرت علی (ع) درباره انسانی که دلبستگی به دنیا دارد ،می فرماید :(واماته الدنیا قلبه )

در مناجات ها نیز چنین می خوانیم :(وامات قلبی عظیم جنایتی ) افزونی لجن گناهانم ، ماهی دلم را میرانده است.

دو - مرگ جامعه ها :

به جامعه های بی حرکتی که رشدی ندارند و در برابر فسادها بی تفاوت اند و در حوادث تلخ و شیرین بی توجه و در اقتصاد و فرهنگ وابسته هستند نیز ،مرده گفته می شود .

حضرت علی (ع) می فرماید :مرگ حقیقی آن وقتی است که شما خوار و ذلیل و توسری خور باشید و حیات و زندگی شما در وقتی است که در اهداف مقدستان پیروز باشید.

سه - مرگ سرخ وشهادت :

حضرت علی (ع) می فرماید :سوگند به آن قدرتی که جان من در دست اوست ،هزار ضربه شمشیر در جبهه جنگ ،از یک بار مردن در بستر برای من آسان تر و گوارا تر است .

این نکته نیز لازم به یادآوری است که هرگاه انسان در خط رهبری معصوم باقی بماند و حوادث تلخ و شیرین ،او را منحرف نکند

و طاغوت ها و تهدید ، تطمیع و تبلیغات آنها ، هیچ یک در او اثر نکند و در آن حال بمیرد ، شهید می باشد ،

گرچه خونش بر زمین نریخته باشد ،زیرا عمری خون دل خورده و از پیروی رهبر معصوم ، دست بر نداشته و آن را حفظ کرده است.

چهار -مرگ عادی : تصادف ،سکته ،اعدام و...

دلایل ترس از مرگ :

یک - جهل به مرگ

دو - نداشتن توشه

 سه - گناه کردن

 چهار - علاقه مفرط به دنیا

 پنج - عدم توکل به خدا

شش - غفلت از لطف و حکمت خدا

 هفت - نداشتن انس با خداوند .

چند سوال و جواب :

مردن برای مومن مانند چیست ؟ رسول خدا (ص) :مرگ دسته گل خوشبوی مومن است .

یادآوری مرگ چه آثاری دارد؟

امام صادق (ع) :یاد مرگ خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد

 و طبع را نازک می سازد و پرچم های هوس را در هم می شکند و آتش حرص را خاموش می سازد و دنیا را در نظر کوچک میکند .

آمادگی برای مردن چگونه باید باشد ؟

امام علی (ع) : به جا آوردن واجبات و دوری کردن از حرام ها و فراگرفتن خوی های نیک با رعایت این امور دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغش آید .

سوگند به خدا که پسر ابی طالب را باکی نیست که خود به سراغ مرگ رود ،یا مرگ به سراغ او آید .

نخستین ارمغانی که به مومن وفات یافته ،داده می شود چیست ؟

امام صادق (ع) : نخستین ارمغانی که به انسان مومن (متوفی )داده می شود ،آمرزش تشییع کنندگان جنازه اوست .

نتیجه : یاد مرگ آثار فراوانی در زندگی دارد ،از جمله :کوتاهی آرزوها ،دوری از شهوات ،بهترین واعظ درونی ،کثرت حیا و..که مهم ترین آنها غفلت زدایی از بشر است .یاد مرگ یکی از موثرترین عوامل تربیت کننده بشر است که باعث می شود انسان در امور خیر و توبه تعجیل کند و بسیاری گناهان را ترک کند.