دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩٤/٥/۱٥

سیاهه جنایات آمریکا در ایران

ظرفیت دنیای اسلام

خودت قضاوت کن

دین یعنی آزادی یا آزادگی؟؟؟

واقعا فرزندان ما کوچک هستند و نمی فهمند ؟؟؟ یا ؟؟؟

جنگ نرم از زبان امام خامنه ای