دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩۱/۱۱/٢۳

خطرات غریزه جنسی در صورت عدم کنترل

سؤال : چگونه با غرائز جنسی برخورد کنیم ؟

 این غرائز را خداوند در انسان آفریده و لذا سرکوب آن جایز نیست ، بلکه باید آن را کنترل و مهار کنیم . وجود غرائز برای حفظ و بقا و تکامل نسل بشر ضرورت دارد . اگر شکم نباشد . انسان از گرسنگی می میرد ، اگر غضب نباشد ، انسان از خود دفاع نمی کند و اگر شهوت نباشد ، نسل بشر قطع می گردد . ولی برای ارضای غرائز باید مسیر صحیح طی شود . غرائز مثل کپسول گاز هستند که اگر از طریق صحیح وارد اجاق گاز شود ، نتیجه اش حرارت و پخت و پز است ، ولی اگر بدون کنترل باشد ، انفجار و خطر را در پی خواهد داشت .


خودآرایی برای زن یک غریزه است ، این غریزه اگر در خانه به کار گرفته شود زندگی را شیرین و پر محبت خواهد کرد ، اما اگر این خودآرایی در خیابان انجام گرفت ، سبب متزلزل کردن خانواده های دیگر خواهد شد . مردی که در خیابان صدها زن آرایش کرده می بیند ، وقتی به خانه بر می گردد نسبت به همسر خود علاقه چندانی نشان نمی دهد ، زیرا جلوه های خیابانی علاقه او را نسبت به همسرش متلاشی کرده است.

به علاوه این جلوه ها در دل افرادی که ازدواج نکرده اند طوفانی بر پا می کند که یا او را مثل شمع آب می کند و می سوزاند و یا او را به فکر تجاوز و سوء قصد می اندازد و آثار سوئی همچون فرار از خانه ، تهدید ، خودکشی ، امراض مقاربتی و روانی و بچه های سر راهی را به دنبال دارد .