آتش سوزی های معروف

آتش سوزی: از حوادثی است که هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد و بر اثر آن جان و مال فرد و افراد یا موسسه و کارخانه یا اجتماع را در چهد ساعت برباد بدهد . امارهای منتشره ، معرف خسارات عظیم و تلفات نسبتا زیاد ناشی از آتش سوزیهاست

آتش سوزی لندن در سال 1666

آتش سوزی سانفرانسیسکو در سال 1907 خسارات به میزان 210 میلیون دلارتخمین زده شد

آتش سوزی شیکاگو درسال 1871 خسارات به میزان 100 میلیون دلار بود

آتش سوزی گمرک جلفا در سال 1355 حدودا ده میلیارد تومان خسارت مادی به بار آورد

در مجموع خسارات ناشی از آتش سوزی در آمریکا 84/91 میلیون دلا و در سایر نقاط جهان 150/36 میلیون دلار و جمعا 235/37 میلیون دلار برآورد شده است

/ 0 نظر / 9 بازدید