خطرات غریزه جنسی

خودآرایی برای زن یک غریزه است ، این غریزه اگر در خانه به کار گرفته شود زندگی را شیرین و پر محبت خواهد کرد ، اما اگر این خودآرایی در خیابان انجام گرفت ، سبب متزلزل کردن خانواده های دیگر خواهد شد . مردی که در خیابان صدها زن آرایش کرده می بیند ، وقتی به خانه بر می گردد نسبت به همسر خود علاقه چندانی نشان نمی دهد ، زیرا جلوه های خیابانی علاقه او را نسبت به همسرش متلاشی کرده است.

به علاوه این جلوه ها در دل افرادی که ازدواج نکرده اند طوفانی بر پا می کند که یا او را مثل شمع آب می کند و می سوزاند و یا او را به فکر تجاوز و سوء قصد می اندازد و آثار سوئی همچون فرار از خانه ، تهدید ، خودکشی ، امراض مقاربتی و روانی و بچه های سر راهی را به دنبال دارد .

/ 0 نظر / 6 بازدید