نیاز انسان به دین

هر انسانی سه نوع نیاز دارد .

یک –  نیاز شخصی : مثل نیاز به عذا ، پوشاک ، مسکن ، همسر و .....

دو –  نیاز اجتماعی : اموری است که انسان چون در جامعه زندگی می کند به آن ها نیاز دارد ، مانند قانون ، مقررات و رهبر

سه –  نیاز عالی : نیاز انسان به شناخت و معرفت .انسان سئوالات متعددی در باره خود و هستی دارد و می خواهد خیلی چیزها را بشناسد و بداند . شناخت هستی و مبداء آن ، شناخت هدف هستی و مقصد آن ، شناخت راه زندگی و شناخت حق و باطل ، از جمله نیازها و خواسته های هر انسانی است .

کدام طریق بهتر است ؟

 ما انسان ها ، برای سعادت و رشد خود به برنامه و طرح نیازمندیم و از سه طریق می توانیم برنامه مورد نیاز خود را به دست اوریم .

یک –  طبق میل و سلیقه خود عمل کنیم .

دو –  طبق خواسته های مردم ، برنامه خود را تنظیم کنیم

سه –  خود را تسلیم خدا نماییم و راه خود را فقط از او بگیریم

توضیح مختصر در باره سه طریق : راه خود ساخته ، هرگز راه مطمئنی نیست ، زیرا معلومات ، و اطلاعات و دانش انسان ، بسیار محدود است .

وجود پشیمانی های بسیار در زندگی ما ، دلیلی است بر اشتباه بودن راهی که رفته ایم .مضافا ، طوفان غرایز ، هر لحظه انسان را از سویی به سوی می برد و خواسته های جدیدی را مطرح می کند .

با این وضع آیا صلاح است باز هم در انتخاب راهی که به سعادت یا شقاوت همیشگی انسان مربوط می شود ، طبق فکر ناقص و علم محدود خود عمل کند ؟

راه دوم نیز در نامطمئن بودن ، دست کمی از راه اول ندارد ،چون همان خطا و سهو و محدویت که در دانش و اندیشه من بود ، در نظریه دیگران نیز هست .

 از طرفی هیچ دلیلی وجود ندارد که من از سلیقه خود صرف نظر کنم و دنبال سلیقه های گوناگون دیگران باشم .

راه دین ، راهی است که آفریدگار برای ما قرار داده و بدیهی است که سازنده هر کالایی به مشخصات و نیازهای آن از دیگران ،آگاه تر است .

راه ما ، مقررات و قوانین زندگی ما را نیز باید سازنده و خالق ما ، یعنی خدای بزرگ بیان کند ، زیرا او از هرکس نسبت به بندگان خود آگاه تر و مهربان تر است .

علاوه بر مطالب فوق ، انتخاب راه دین ، امری کاملا عقلانی و منطقی است ، زیرا انسان عاقل ، همیشه احتمال خطر را خصوصا اگر مهم باشد ، جدی می گیرد .

 در جمعی که به مسافرت می روند ، آن کسی بر مبنای عقل و خرد گام بر می دارد که هنگام سفر و احتمال خطر ، چیزهایی با خود بر می دارد .

انسان عاقل ، بر اثر گفتار انبیا و بندگان صالح و صادق ، راه پر مخاطره ای را پیش روی خود می بیند ، آنان به او گفته اند : روزی فرا می رسد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد .

 پاداش کارهای نیکش را می بیند و به خاطر کارهای زشت و ناپسندش  مجازات می شود . پیامبران الهی او را از ارتکاب گناهان بازداشته و انجام اعمال نیک را به او سفارش کرده اند .

به او گفته اند : سالی یک ماه رمضان ، روزه بگیرد . به جای آنکه شراب بنوشد ، از خود انگور استفاده کند . به جای بی حرمتی به ناموس دیگران ، ازدواج کند و عفت خود را حفظ نماید .

حال اگر این وعده و وعیدها راست نبود و قیامتی به وجود نیامد و سئوال و جواب و پاداش و مجازاتی در کار نبود ، کسی که در دنیا دین دار بوده ، مقررات و دستورات دین را مراعات نموده ،

هیچ ضرری نکرده است ، بلکه حداکثر به اندازه ای که فرد بی دین ، اوقات خود را صرف کارهای بی ارزش نموده است ، فرد دین دار نماز خوانده یا دستوری دینی را انجام داده است ،

اما اگر قیامتی در بین بود که به هزار و یک دلیل هست ، آن وقت افراد بی دین و غیر مذهبی و لاابالی ، چه خواهند کرد؟

بنابراین مذهبی ها به هر حال برنده اند و افراد لاابالی و غیر مذهبی ، در معرض خطر و ضرر قرار دارند

نتیجه :

یکی از مهم ترین نیازهای بشری ، نیاز به شناخت و نیاز به تدبر در مورد هستی است و به واسطه نوع نگاه انسان به هستی و نقش خود در آن است که ضرورت نیاز به دین و راه سعادت شکل می گیرد .

شناخت دقیق مسائل و علت هستی ، انسان را به مرحله ای می رساند که بفهمد در این دنیا بیهوده نیامده .

حال که بیهوده نیامده ، نیاز به برنامه دارد و برنامه جامع ، همان برنامه ای است که خالق هستی به واسطه انبیاء به بشر رسانده است .

/ 0 نظر / 32 بازدید