صبر

صبر ،لفظ عامی است که گاهی به سبب اختلاف مواردش ،اسامی مختلفی پیدا می کند .اگر صبر ،تحمل مصیبتی باشد ،به آن همان صبر می گویند و در مقابل آن جزع قرار دارد که به معنای ناله کردن و به صورت زدن و گریبان دریدن است.اگر منظور از صبر ،مقاومت در مقابل مقتضیات غنا و ثروت باشد ،حفظ نفس نامیده می شود و مخالف آن ،سرکشی و ناشکری است.صبر به معنای مقاومت در جنگ را ،شجاعت میگویند که مخالف ترس است.در فرو بردن خشم،به صبر ،حلم و بردباری گفته می شود که در برابر غضب قرار میگیرد.اگر کاربرد صبر در حادثه بیزار کننده ای باشد ،سعه صدر ودر مقابل آن ،ضیق صدر نام می گیرد.کاربرد صبر اگر در ترک وسایل زندگی باشد ،زهد و مخالفش حرص نامیده میشود.همچنین صبر بر کمبود امکانات زندگی را ،قناعت نامیده اند.امام علی (ع) در روایت زیر به بعضی از مصادیق صبر اشاره کرده است:صبر و خویشتن داری از شهوت ،عفت است و از خشم ،شجاعت و از معصیت ،پارسایی.
جایگاه :از پیامبر اکرم (ص) درباره ایمان پرسیدند ،فرمود :آن ،صبر است.حضرت علی (ع) فرمود :زیبایی انسان در صبر و بردباری اوست.همچنین فرمودند:در برابر دنیایی که گرفتاری آن مانند خواب های پریشان شب میگذرد شکیبا باش .امام باقر (ع) فرمود :بهشت را با صبر و شکیبایی و تحمل مکروهات می توان بدست آورد.
انواع صبر :
الف :صبر بر طاعت :
1) صبر بر روزه       2) صبر بر نماز
3) صبر بر حق        4)صبر در انجام فرایض
ب :صبر بر معصیت :
 1)نگه داشتن خود از فکر گناه       2 ) مقدمات گناه
3)انجام گناه                                  4 )اصرار بر گناه
ج :صبر در مسائل اخلاقی :
امام صادق (ع) :صبر افراد عصبانی ،اجر بیشتری دارد.
صبر در قرآن :
به عنوان نمونه ،آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران ،دربردارنده چهار برنامه برای رستگاری مومنان است که راس این برنامه ها ،دستور به صبر است : ( ای کسانی که ایمان آورده اید ،(در مواجهه با مشکلات )صبر کنید ،و در برابر دشمنان نیز پایداری و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید ؛شاید رستگار شوید.
دستورات چهارگانه که در این آیه آمده است ،همگی مطلق و بدون قید است:بنابراین صبر در این آیه ،شامل همه انواع صبر از قبیل صبر بر شدائد ،صبر در اطاعت خدا ،و صبر بر ترک معصیت است و منظور از آن ،صبر تک تک افراد است.
 (رابطوا ) به معنی شدت مواظبت و محافظت در مقابل دشمن است ؛بنابراین ،جامعه مومنین ،زمانی روی فلاح و رستگاری را به خود می بیند که هم در طاعت خدا ،هم در مقابله با معصیت و هم در مواجهه با دشمنان ،از خود صبر و شکیبایی نشان داده و مراعات حدود تقوا را بنماید.
در سوره بقره آیه 155 می فرماید :
البته شمارا به اندکی ترس و گرسنگی وبینوایی و بیماری و نقصان در محصول می آزماییم و شکیبایان را بشارت ده:نکته در این آیه ،این است که کمبودها ،نواقص و مشکلاتی که در طول زندگی برای ما پیش می آید ،همه برای آزمایش و امتحان ماست.صابران را معرفی کرده و می گوید :آنها کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به آنها رسد ،می گویند :ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم .
راه های ایجاد صبر :
1)آگاهی و شناخت از فلسفه حوادث پیش آمده
 2)اراده قوی                 3)استغفار
 4)اعتقاد به معاد           5)امانت داری
 6)امید به امداد خدا        7)امید به بهشت
 8)توجه به اسوه های صبر و مقایسه آنها با خود.
آثار صبر :
1) صبر ،عامل رسیدن به مقام های والا .برای مثال :در روایتی از پیامبر اکرم (ص)وارد است :فشار قبر از زنی که بر اخلاق بد شوهرش صبر می کند ،برداشته شده است و او همنشین دخترم زهراست.
2)نعمت همنشینی با پیامبران ،به سبب صبر در زندگی
 3)اجر بی حساب برای صابران .
4)آسان شدن مشکلات .
5)رسیدن به آرزوها
صبر جمیل :به صبری که تحمل رنج ها و مصیبت ها را شخص به کسی نگوید و به جزع و فزع فرد نینجامد ،صبر جمیل می گویند.
نتیجه :وقتی انسان در تنگنا و سختی باشد ،فشار روحی و روانی شدیدی به دنبالش خواهد بود.در برابر اینگونه پدیده ها ،اگر فرد توانمند و مقاوم نباشد ،اختیار و تعادل خویش را از دست می دهد و به رفتارهایی فکر می کند و دست می زند که نه تنها به حل مشکل خود کمک نمی کند ،بلکه مساله ای بر مسائل او می افزاید.کسانی که توان تحمل سختی ها را دارند ،بر خود مسلط هستند واز تعادل ،خارج نمی شوند .این گونه افراد در بروز یک مشکل به خوبی می اندیشند و به موقع و به اندازه اقدام میکنند و از تحرکات زیان آور و گوشه گیری های مضر ،پرهیز میکنند.بنابراین ،نه صبر به معنای سکون و سکوت است و نه هر سکوتی در مشکلات نشانه صبر و صلابت.
/ 0 نظر / 5 بازدید