راهنمای عملی آتش به اختیار

راهنمای عملی آتش به اختیار

مقدمه

تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند حفظ انقلاب و دستاورد های آن از آفات درونی ،مقابله با تهدیدات دشمن و همچنین پیشبرد آن در ابعاد گوناگون تا نیل به تمدن اسلامی است.اکنون هندسه نظام اسلامی مستقر شده و در مرحله دولت اسلامی نیازمند آن هستیم تا گفتمان انقلاب اسلامی در اداره کشور و جامعه تبلور پیدا کرده و نهادینه شود.دستگاه های حاکمیتی موظف به سیاستگذاری ،راهبری ،سازماندهی و حمایت از ایجاد دولت اسلامی مطلوب هستند.

    به اذن الهی ،انقلاب اسلامی هر روزه به سمت هداف متعالی خود حرکت کرده و دستاورد های مهمی را رقم زده که بر خلاف خواسته دشمنان بوده است.لذا دشمن سعی می کند این دستاوردها را در اذهان عمومی و بویژه انقلابیون کم رنگ کند و بدینوسیله ایمان و امید را در دلها تضعیف نماید.


    یکی از شگرد های دشمن این است که بگوید شما نمی توانید ،شما شکست خوردید ،از شما کار بر نمی آید ،تمام شدید،رفتید.این یکی از شگرد های دشمن است.این شگرد را به هیچ وجه نپذیرید.(17/3/96 امام خامنه ای)

مجموع دستاورد ها و موفقیت هایی که بعضی شان واقعا بی نظیرند ،همیشه در مد نظرتان باشد.یعنی احساس سرافرازی کنید بخاطر انقلاب.

در عین حال انقلاب اسلامی درمسیر حرکت توفنده و پرشتاب خود در درون نظام بابرخی ناکارآمدی ها ،اشکالات ،کم کاری ها و بد عملی هامواجه میباشدکه نسل انقلابی باید نسبت به آن حساس بوده و برای رفع آنها اقدام کند.


    من آن دغدغه داشتن ،آن هشداردهی ،آن طلبکارانه در مساِِِِئل ومشکلات نظام و نواقص وارد شدن را صددرصد تایید میکنم.امام خامنه ای 17/3/96


از همین منظر فرمان آتش به اختیاراز سوی رهبرمعظم انقلاب برای عبور از اختلالات و ناکارآمدی های موجود صادر شده است.


     من به همه ی آن دسته های فکری و عملی جهادی،فکری ،فرهنگی در سرتاسرکشور مرتبا میگویم:هرکدام کارکنید ؛مستقل وبه قول میدان جنگ ،آتش به اختیار...آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریت کند ،آنجا آتش به اختیارید؛یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید ،فکرکنید ،پیدا کنید،حرکت کنید ،اقدام کنید.امام خامنه ای 17/3/96


بنابراین در این زمینه ،نیاز به اقدام فعال ،قاطع وصریح ،در عین تدبر ،هوشیاری،تیزبینی،موقعیت شناسی ،زمان شناسی و توجه به اثربخشی می باشد.


     در مقابله با دشمن،نوع برخورد باید قاطع و صریح وطبق برخورد خود اوـ که خصمانه است ـ خصمانه باشد؛اما درداخل وبا نظام،نه؛دلسوزانه ،علاج جویانه و مانند اینها.امام خامنه ای 17/3/96


این کتاب راهنما،هدف خود را تقویت احساس مسئولیت در انقلابیون وبخصوص جوانان برای انجام اقدام خودجوش ونیز ارایه راهنمایی برای انتخاب اهداف و انجام اقدامات و روش های درست و اثربخش قرار داده است.این رهنامه مجموعه ای از آموزه های علمی را ارایه می دهد که حاصل طرح مطالعاتی مرکب از تحلیل منویات ولایت ،علوم راهبردی مبتنی بر اندیشه اسلامی ،پیمایش دیدگاه های نخبگان جبهه گفتمان انقلاب اسلامی ،رصد راهبردی جبهه ناتوی فرهنگی (دشمن)،بررسی نمونه های واقعی عملیات آتش به اختیار و مصاحبه با تعدادی ازصاحبنظران و در یک کارگروهی توسط گروهی از افسران جنگ نرم تهیه شده است.حالت سازمانی یا الزام آور ندارد .بنابراین تشخیص ،تصمیم نهایی و مسئولیت موضوعات به عهده مکلف است؛ولی مفاد این رهنامه گویای خطوط فکری مکتبی ،جهادی و ولایی نیروهای مومن به انقلاب است که به همه دلسوزان و اقشار ملت انقلابی ایران فارغ از مشاغل رسمی ،دولتی یا غیردولتی و به عنوان یک بسیجی برای محافظت غیر محافظه کارانه از انقلاب اسلامی ارایه می شود.


فصل اول :چرایی آتش به اختیار


1-1-مسایل و چالش های موجود

1-وجود یک جنگ تمام عیار در عرصه فرهنگی توسط دشمنان انقلاب اسلامی موسوم به نظام ناتوی فرهنگی به سرکردگی امریکا علیه انقلاب اسلامی ؛

2-ناکارآمدی و وجود اختلال در دستگاه های سیاستگذاری ،راهبردی و مدیریتی کشور در هدایت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در صحنه معارضه با دشمنان ؛

3-فقدان ساز و کار کارآمد برای سازماندهی و فعال سازی انبوه نیروهای جوان ،مومن،توانمند و با انگیزه که آمادگی فعالیت در عرصه های دفاع از انقلاب را دارا هستند.


1-2-خاستگاه قرآنی و روایی عملیات آتش به اختیار


1-2-1- قیام برای خدا

بگو:من فقط به شما یک اندرز می دهم که :دو به دو و به تنهایی برای خدا به پا خیزید ،سپس بیندیشید که...(سوره سبِأ ،آیه 46)

در تفسیر نمونه و نور گفته شده است که قیام لله باید بدون هیاهوو بصورت موثرانجام شود و هدف الهی ،برنامه ریزی و رهبری سه عنصر لازم برای جهاد فرهنگی است .همچنین تقدم قیام گروهی به فردی قابل توجه است.

علاوه بر قیام قردی و گروهی برپاداشتن دیگران نیز از تعالیم قرآن کریم است؛

همانان ما پیامبران خود را با معجزات روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و ترازو را نازل کردیم تا مردم را به قسط برخیزانند...(سوره حدید 25)

در تفاسیر آمده است که خوی کردن مردم به رفتار اجتماعی عادلانه و قرار گرفتن همه چیز جامعه در جای خود،هدف غایی رسالت انبیا است و مردم برای برپاداشتن عدالت اجتماعی علاوه بر حکومت نیاز به تشکیلات نیز دارند.


1-2-2-فریضه امر به معروف و نهی از منکر

و باید از میان شما ،گروهی ،[مردم را ]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند ،و آنان همان رستگارانند.(سوره آل عمران 104)


1-2-3- مسئولیت اجتماعی

به راستی که همه شما حافظو سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیر دست خود هستید.(پیامبر اعظم (ص) بحارالانوار ج72 ص 38 )

مسئولیت اجتماعی همه آحاد مردم به میزان توانایی و وسعشان جزء تعالیم اصیل مکتب اسلام است.همچنین پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:

کسی که صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نورزد از مسلمانان نیست.(اصول کافی ج2 ص163)


1-3-آتش به اختیار از منظر تدابیر ولایت

جست و جو در بیانات امام خمینی (ره)و امام خامنه ای (مدظله العالی )،نشان دهنده تاکید و رهنمود های فراوان مرتبط با این مفهوم است ؛که فقط به چندمورد به صورت نمونه اشاره می شود

           ...از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیتجمهوری اسلامی است ،به طور قاطع اگر جلوگیری نشود ،همه مسئول میباشند.و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند ،خودشان مکلف به جلوگیری هستند.خداوند تعالی مددکار همه باشد.(وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) بند م – پیامبر اعظم (ص) – بحارالانوار ج 72 ص 38 )

من به همه آن دسته های فکری و عملی جهادی ،فکری ،فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگویم :هر کدام کار کنید؛مستقل و به قول میدان جنگ ، آتش به اختیار .البته در جنگ قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می دهد،اما اگر چنانچه رابطه ی قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد،اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار می دهد.خب شما افسر های جنگ نرمید – قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید –آنجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریت کند،آنجا آتش به اختیارید ؛یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید،فکرکنید ،پیدا کنید ،حرکت کنید ،اقدام کنید.امام خامنه ای 17/3/95

           همت گماشتن مردم،کارهای موکول به هرکسی را با احساس مسئولیت انجام دادن ،خواستن و پیگیری کردن ،اینها وظایف مردم است.امام خامنه ای 20/8/85


1-4-آتش به اختیار از منظر احکام شریعت اسلام

در رساله توضیح المسائل امام خمینی (ره)ذیل بحث جهاد آمده است:

مسئله 2828 :اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کننند ،واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله ای که ممکن است ،نقشه آنها را به هم بزنند ،و جلوگیری از توسعه نفوذ انها کنند.

مسئله 2829 :اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب،خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند،واجب است بر مسلمانان ،دفاع به هر نحو که ممکن است ،و قطع ایادی اجانب ،چه عمال داخلی باشند چه خارجی.

همچنین ذیل احکام امر به معروف و نهی از منکر می گویند:

مسئله 2786:امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد ،واجب است،و ترک آن معصیت است.و در مستحبات و مکروهات ،امر و نهی مستحب است.

مسئله 2787:امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد،و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن می کنند،از دیگران ساقط است.و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد ،واجب است اجتماع کنند.

مسئله 2788:اگر بعضی امر و نهی کنند و موثر نشود و بعضی دیگر احتمال بدهند که امر آنها یا نهی آنها موثر است ،واجب است امرو نهی کنند.


1-5-آتش به اختیار از منظر حقوقی (قوانین و مقررات)

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر مظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.اصل 8 قانون اساسی

           مردم از حق دعوت به خیر ،نصیحت ،ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهار چوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات ، مسئولان ،مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها ،سازمان ها ،موسسات ،شرکت های دولتی ،موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی ،نهاد های انقلاب اسلامی ،نیرو های مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،امر به معروف و نهی از منکر کنند.(قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر مصوب 23/1/94)


1-6-اهداف عملیات آتش به اختیار

سه هدف ایجابی ،سلبس و روشی برای عملیات آتش به اختیار را می توان بر شمرد :

1-6-1-پیگیری تحقق آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی (ایجابی )

تلاش برای تحقق آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی مهم ترین هدف این نوع عملیات است .هدف غایی انقلاب اسلامی یعنی بر پایی تمدن نوین اسلامی ،واجد ارزش های اصیل معنویت و عدالت است و فرایند تحقق این هدف عالی حفظ پویایی و دستاورد های انقلاب اسلامی و حفظ چارچوب نظام اسلامی ،زمینه سازی تشکیل دولت اسلامی و نیل به جامعه اسلامی با ویژگی های خاص خود است.

1-6-2مقابله با تهاجم ناتوی فرهنگی دشمنان (سلبی)

هدف مهم دیگر این عملیاتمقابله عملی با سناریو های ناتوی فرهنگی است؛سناریو هایی که بیانگر ائتلاف استکبار جهانی برای تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق جنگ نرم و فرهنگی بوده و منجر به تضعیف پایه های مقبولیت ،حقانیت وپشتیبانی عمومی مردم از نظام ،تضعیف و تخریب ساختار نظام سیاسی یا بخشی از ارکان آن،تزریق نا امیدی و بد بینی مردم نسبت به اهداف و آینده نظام و تجاسر و عبور از خطوط قرمز و عرفی سازی اقدامات ضد ارزشی و ضد انقلابی و ترویج و غلبه دادن گفتمان و تفکر سیاسی بیگانه می شود.

1-6-3-معرفی و ترویج روش های ارزشی (روشی)

1-برای تحقق هر هدفی ،وسایل و ابزری در خور آن هدف نیاز است.کشف،خلق و بکارگیری روش های مشروع ،اخلاقی ،انقلابی ،شجاعانه و اثر بخش برای تحقق عملیت آتش به اختیار،یکی از اهداف مهم این اهنما است.

2-معرفی و ترویج روش های صحیح جهاد فرهنگی به عنوان الهام بخشی به سایر اشخاص و همچنین ملل مستضعف و انقلابی نیز خود یکی از اهداف این راهنما است.

1-7-آثار و پیامد های مطلوب عملیات آتش به اختیار

1-ایجاد نگرش و تبیین شیوه های عملیات فرهنگی آتش به اختیار به مخاطبان و توانمندسازی آنان برای شناخت و انجام صحیح تکالیف مکتبی ،انقلابی و سیاسی خود به صورت صحیح و اثربخش ؛

2-جلوگیری از تحریف و تخریب این مفهوم ارزشمند متاثراز رفتارهای غیر اصولی و خودسرانه و جاهلانه با تبین باید ها و نباید ها و شیوه های صحیح و اصیل ؛

3-مقابله با دشمن در تحریف این مفهوم ارزشمند با تبیین خطوط قرمز و شیوه های صحیح و اصیل.


فصل دوم:معنا و مفهوم شناسی آتش به اختیار


2-1-تعاریف مرتبط با عملیات آتش به اختیار

2-1-1- عملیات آتش به اختیار نظامی

یک اصطلاح نظامی مربوط به عملیات ویژه است.عملیات ویژه توسط تعداد معدودی افراد بسیار آموزش دیده و ورزیده در شرایط قطع ارتباط با قرارگاه مرکزی و برای تسخیر یک هدف از قبل مشخص شده انجام می شود.این افراد کاملا به خود متکی بوده و قادر به کار در محیط های مختلف و شرایط سخت وبا استفاده از روش های نامتعارف (خلاقانه) هستند.عملیات ویژه در ترکیب با عملیات متعارف و یا مستقل ازآن برای دستیابی به هدفی است که توسط عملیات متعارف به تنهایی قابل دستیابی نیست.عملیات ویژه معمولا به شیوه ای خلاقانه ،سریع ،غافلگیرکننده و تمام کننده انجام می شود.

2-1-2- عملیات آتش به اختیار فرهنگی (تعریف عملیاتی)

اقدام فرهنگی و اجتماعی مشروع ،مجاز،خودانگیخته و برنامه ریزی شده فرد یا تشکل شناخته شده ای است که مبتنی بر احساس تکلیف الهی در راستای تحقق اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی در شرایطی که نهاد ها و دستگاه های رسمی مسئول در ایفای نقش های خویش دچار اختلال شده اند و احتمال وقوع خسارت به حرکت بیش برنده وپیش رونده انقلاب اسلامی وجود دارد ،انجام می گیرد.

2-1-3- مخاطب عملیات آتش به اختیار (عمل کننده)

افراد و هسته های فکری،عملی ،جهادی و فرهنگی و خواص جبهه انقلاب اسلامی که دارای نفوذ و اثربخشی در لایه های اجتماعی و به طور مصداقی ((اساتید مومن و انقلابی حوزه و دانشگاه ))بهعنوان فرماندهان جنگ نرم و ((طلاب و دانشجویان جوان ،مومن و انقلابی ))به عنوان افسران جنگ نرم.

بدیهی است این رهنامه می تواند مورد بهره برداری همه نیروهای انقلابی قرار گیرد ولی باید دانست که تاکتیک آتش به اختیارنیاز به ورزیدگی و آمادگی مناسبی از نظرعلمی ،ادراکی،فکری ،ذهنی ونیروی جسمی وروحی دارد و ورود بدون آمادگی نه تنها بی اثر است بلکه واجد پیامدهای منفی و آسیب هایی نیز هست.

2-1-4-دستگاه مسئول

هر دستگاه و مسئولی که در ساختار جمهوری اسلامی دارای اختیارات و تکالیف قانونی است و یا از بیت المال اداره می شود به عنوان دستگاه مسئول شناخته می شود .دستگاه های مسئول به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1-راهبردی و سیاستگذار :مثل مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس خبرگان رهبری ،شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...

2-مدیریتی و اجرایی:مثل قوه مجریه ،نیروهای مسلح

3-عملیاتی :مثل صدا و سیما ،بنیاد مستضعفان ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری ،سازمان تبلیغات اسلامی

فهرست این دستگاه ها را می توانید از مطالعه جداول بودجه سالانه مجلس شورای اسلامی و یا در اینترنت بدست آورید.


2-2-ماهیت عملیات آتش به اختیار

عملیات آتش به اختیار در همه حوزه ها ماهیتی کاملا فرهنگی – تبیینی دارد.ممکن است عرصه عملیات عرصه غیرفرهنگی مثلا اقتصادی یا سیاسی باشد،ولی ماهیت عملیات آتش به اختیار در آن عرصه هم فرهنگی است.نوع عملیات آتش به اختیار ،فرهنگی ،فضای تحلیلی،تبیینی،علمی،هنری،منطقی و گفتمانی است،جایی که حرام وحلال خدا رعایت نشده و اصول،اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی و چارچوب ها و چشم انداز نظام اسلامی در خطر است ؛بنابراین تلقی ماهیت غیر فرهنگی و تبیینی از عملیات آتش به اختیار،از شمول این رهنامه خارج است.


2-3-اصول عملیات آتش به اختیار

2-3-1-آگاهانه

آگاهی و علم ،پیش شرط عمل است .یعنی باید نسبت به ضرورت اقدام چه از نوع ایجابی مانند توسعه ارزش های انقلاب و یا ازنوع سلبی مانند نهی از منکر مطابق با دیدگاه های ولایت فقیه به یقین رسیده باشد و در صورت جهل به موضوع یا احتمال ضرورت اقدام ،نباید اقدامی را سامان داد.آگاهی ها باید شامل موارد زیر باشد:

1-     کرانه (حدود) عرصه؛

2-     اهداف و راهبردهای دشمن در آن عرصه؛

3-     تدابیر امامین انقلاب و اهداف و راهبردهای انقلاب اسلامی در آن عرصه؛

4-     قوانین ومقررات و تشکیلات و سازوکارهای رسمی مرتبط با آن عرصه؛

5-     انسداد ها یا اختلالات دردستگاه های مسئول در آن عرصه؛

6-     پیامدهای (مثبت و منفی)عملیات در آن عرصه؛

7-     نسبت فایده به هزینه ،وزن اشکالات یا میزان ضرورت اقدام در آن عرصه؛

8-     سایر فعالان خودجوش درآن عرصه؛

9-     سوابق اقدامات و تحولات درآن عرصه؛

10-  احکام فقهی مرتبط.

2-3-2-مسئولانه

عملیات فرهنگی آتش به اختیار کاملا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و احکام شرعی انجام می شود.این عملیات دارای ضوابط و قوانین خاص خود میباشدو به هیچ وجه فراتر از چارچوب های پذیرفته شده ی انقلاب اسلامی،رهبری ولی فقیه ،احکام شرعی ومصالح کشورتعریف نمی شود.عمل کننده جنگ نرم ،خود را در برابر حفظ اصل نظام ،ولایت فقیه ،ارزش های پذیرفته شده انقلاب اسلامی و حریم های شرعی متعهد می داندومسئولیت حقوقی دنیوی و شرعی اخروی اقدامات خود را برعهده می گیرد.

2-3-3-مجاهدانه

اقدام باید حتما در جهت توسعه ارزش های انقلاب ویا تقابل با اهداف ،سیاست ها ،راهبرد ها و برنامه های دشمن وبرای برقراری یک معروف شرعی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه یا از بین بردن یک منکر شرعی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشد.این عرصه محدود به گفتمان سازی ،تبلیغ ،ترویج،تبیین،روشنگری و ساخت ادراکات صحیح و در هم شکستن ادراکات شیطانی و غلط خصمانه وموذیانه از طریق منطق ،برهان،استدلال و جدال احسن است.

آماج عملیات آتش به اختیار،...توسعه دستاوردهای انقلاب و مقابله با نیات و اقدامات دشمن است بنابراین نهاد های قانونی و مسئولان و کارگزاران کشورآماج این رهنامه نیستند؛و هراقدامی که باعث تضعیف دشمن وتقویت موضع جبهه خودی و نهاد ها و دستگاه های کشور در برابر دشمن شود مطلوب است.امر به معروف و نهی از منکر مقامات و دستگاه های مسئول نیز باید متوجه رفع معایب و تقویت محاسن آنان باشد.

2-3-4-شجاعانه

هیچ اقدام موثر ومهمی بدو هزینه نیست.اقدام کننده با ورود به عرصه اقدام انقلابی و آتش به اختیارمی پذیرد که با موجی از ممخالفت ها و مقابله های عملی ،فکری،روانی،اجتماعی و حتی احیانا برخوردهای انتظامی ،حقوقی و قضایی مواجه خواهد شد.اقدام گر با شناخت و تدبیر فعالیت ها،حتی المقدورهزینه های اقدامات خود را کاهش می دهدولی از هزینه دادن نمی هراسد.بدیهی است باید بین هزینه ها و نتایج تناسب وجود داشته باشد .اساسا کسانی که ورزیده نیستندو حاضر به هزینه دادن معقول و خطرپذیری نیستند نبایدوارد این عرصه شوند.

2-3-5-مستمر و مقاوم تا حصول نتیجه

در عملیات آتش به اختیار،پیگیری اقدامات تا حصول نتیجه اهمیت فراوانی دارد.فرد یا گروهی که قصد یک اقدام انقلابی دارد،در صورتی که ان را رها کند موجب تعمیق و بدتر شدن نابسامانی خواهد شد.لذا ثبات قدم و تداوم در فعالیت هرچند کوچک بسیار مهم است.

2-3-6- معطوف به آرمان ها و اهداف انقلاب و نظام

از میان حیطه ها و اهداف،آن برنامه هایی که ناظر به اولویت های انقلاب اسلامی است،از اولویت بالاتری برای فعالیت برخوردار است.برای تشخیص این اولویت ها می توانید از میان تاکیدات رهبری در سخنرانی های رسمی وآشکارموضوع را تشخیص داده و انتخاب کنید.هرگز به نقل قول های محرمانه از رهبری توجه نکنیدو آن ه را ملاک عمل قرار ندهید.عملیات آتش به اختیار تقویت کننده هویت ملی است.هویت ملی شامل مسلمانی ،سرمایه های تاریخی ریشه دار علمی ،فرهنگی، فلسفی،هنری تاریخی و رویکرد انقلابی است.

2-3-7- منطبق با ارزش های دینی وانقلاب اسلامی

در برنامه ریزی وفعالیت خودجوش ،ارزش های اخلاقی و احکام شرعی اهمیت فراوان دارد.آن عمل انقلابی که متکی به رفتارهای شرعی و اخلاقی و منطبق با اصول انقلاب اسلامی باشد ،با برکت و اثر بخش است.اخلاص در نیت و عمل،انصاف،ادب،احترام به افراد،جدال احسن (زیبا)، خیرخواهی برای همه،پایبند بودن به آنچه میگوییم از جمله ویژگی های ارزشی عمل آتش به اختیار است.

2-3-8- خلاقانه و جذاب

موفقیت در اقدامات انقلابی ، به میزان زیادی به خلاقانه و نوآورانه بودن آنها بستگی دارد.استفاده از ابزار های جدید وروش های ابتکاری و هنرمندانه موفقیت و ماندگاری اقدامات خودجوش را افزایش می دهد.همچنین جذابیت از ویژگی های فرد انقلابی است؛عوامل جذابیت شامل شخصیت قوی و استوار در برابر سختی ها ،صراحت ، صداقت،ایمان و توکل در گفتار و عمل ،انطباق با اسلام ناب و بدور از تحجر و التقاط ،استقلال طلبی و ظلم ستیزی و عدالت خواهی ،سلطه ستیزی است.

2-3-9- منطقی ،عقلایی و برنامه دار

هیچ کار مهم موثری بدون برنامه و هدف گذاری عقلایی و منطقی میسر و محقق نمی شود.برای این کار باید اهداف عینی ترسیم شود.ارتباط این اهداف با آرمان های انقلاب اسلامی و رهنمود های حضرت امام و رهبری مشخص شود،سپس معلوم شود اهداف عینی چگونه و با چه روش های صحیح و معقول ،وبا چه فرایند و زمانبندی محقق خواهند شد.ساز و کار اجرایی اقدام چیست ،ارتباط فعالیت ها با اهداف چگونه است وچه پیامد هایی به دنبال دارد.

2-3-10- تمیز

عملیات آتش به اختیار ،رفتاری کاملا عالمانه ،حرفه ای و خاص است.اقدام تمیز یعنی اقدامی که هم از نظر اهداف ،هم انتخاب موضوع و هم شیوه عملیات ،پسندیده ،مشروع بوده و پیامد های جانبی منفی حداقلی داشته باشد.اقدام تمیز اقدامی است که غالب ناظران منصف و وجدان های سالم نسبت به حقانیت وصحت آن گواهی دهند.

2-3-11- به هنگام ،به موقع و به اندازه

یک عمل در یک زمان ممکن است جواب مثبت داشته باشد و همان عمل در زمان و موقعیت دیگر می تواند عوارض خطرناک و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.اقدام کننده باید بتواند شرایط زمانی و موقعیتی عمل را ارزیابی نموده و در صورتی دست به اقدام بزند که از آثار مثبت آن اطمینان حاصل نماید.همچنین شدت هر عمل باید متناسب با نیاز باشد .برخورد خفیف با پدیده ای که به شدت عمل نیاز دارد بی فایده خواهد بود و به عکس برخورد تند با پدیده ای که نیازبه این حد از شدت ندارد ضمن دریافت پاسخ منفی ،زمینه اقدامات بعدی را هم از بین می برد.


2-4- انواع عملیات آتش به اختیار

2-4-1- عملیات مستقیم

برنامه ریزی و راسا اقدام در مواردی که دستگاه های رسمی مسئول انجام آن اقدامات هستند و فعلا به دلیل اختلال ،آن اقدامات انجام نمی شودیا درست و بقدر کفایت لنجام نمی شود.

2-4-2- مطالبه گری

واداشتن اشخاص و دستگاه های مسئول به اقدام یا ترک اقداماتی در راستای اهداف است.

2-4-3- مشارکت با دیگران

مشارکت و همیاری با تشکل ها و اشخاصی است که طبق این رهنامه به اقدام مستقیم یا مطالبه گری می پردازند.

2-4-4- حمایت و هواداری

حمایت و هواداری از اقدامات یا ترک اقدامات افراد یا گروه هایی که در راستای اهداف است.


2-5- عرصه عملیات آتش به اختیار

عرصه عملیات آتش به اختیار ،دربرگیرنده همه موضوعاتی است که بستر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و مقابله با اقدامات دشمن است .این موضوع بسیار گسترده و متنوع بوده و به صورت های گوناگون قابل دسته بندی و تشریح است اما در یک دسته بندی رایج می توان عرصه ها را این گونه برشمرد:

2-5-1- فرهنگی و هنری

شامل طیف وسیعی از موضوعات اعم از کتابخانه ها و کتابخوانی،سینما،تئاتر ،رمان و ادبیات ،شعر،نقاشی،گرافیک،معماری و شهرسازی ،موسیقی و خوانندگی ،مداحی و آیین های دینی ،تلویزیون ،فرهنگ عمومی ،شهرنشینی و آپارتمان نشینی می باشد.

2-5-2- اجتماعی

عرصه اجتماعی شامل طیف وسیعیاز موضوعات اعم از دینی – اعتقادی،بهداشت وسلامت ،ورزش های همگانی ،ورزش های حرفه ای ،جوانان ،آموزش عالی ،آموزش و پرورش ،علم و فناوری ،شیوه های تربیتی و آموزشی ،خانواده و ازدواج ،فرزندآوری،شهرنشینی ،رانندگی،روابط اجتماعی ،مبارزه با فقرو بیکاری ،اعتیاد،طلاق،حاشیه نشینی،موضوعات صنفی،رفاه عمومی،بازنشستگی،سالمندی،کودکان ،زنان و...می باشد.


۲-۵-۳-سیاسی و روابط بین الملل

عرضه سیاسی شامل اهداف انقلاب اسلامی ،قانون اساسی،رفتار احزاب و گروه های فعال سیاسی ،سیاست های کلی نظام ، انتخابات، نظام اداری ،نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ،شوراهای عالی ،مجلس شورای اسلامی ،دولت،مبارزه با فساد اداری، نهضت عدالت خواهی، نهضت بیداری اسلامی، نهضت های آزادیبخش، امنیت بین الملل، سیاست خارجی، روابط با کشورها ، روابط با نهاد ها و سازمان های بین المللی ، سازمان ملل و نهاد های زیرمجموعه اش ، سیاست های هسته ای و ...می باشد.

۲-۵-۴-اقتصادی

عرصه ی اقتصادی شامل طیفی از موضوعات از قبیل اقتصاد مقاومتی ، صنایع بزرگ ، اقتصاد دانش بنیان ، اقتصاد مردمی ،پول و بانک ، ربا ، بیمه، تولید، اشتغال ، فناوری، صادرات و واردات ، قوانین و مقررات اقتصادی ، راه و شهرسازی و... می باشد.

۲-۵-۵-قضایی و انتظامی

عرصه قضایی و انتظامی شامل موضوعات امنیت اجتماعی ، عدالت قضایی جرایم مشهود، حدود الهی ، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و ...می باشد.


۲-۶-مفروضات عملیات آتش به اختیار ( خطوط قرمز )

۲-۶-۱-شامل اقدامات غیرشرعی ، غیر قانونی و خلاف مقررات نیست

عمل انقلابی که با روش های غیر شرعی و غیر اخلاقی همراه باشد هم مردود و هم عقیم است.هیچ هدف عالی و مقدسی ، ابزار غیر اخلاقی و فاسد را توجیه نمی کند.اصطلاح (هدف وسیله را توجیه می کند ) متعلق به نیروهای انقلابی و مومن نیست.عملیات آتش به اختیار بواسطه تعلل مسئولان و دیوانسالاری معیوب دستگاه ها ضرورت میابد. بنابراین عملیات آتش به اختیار در برابر گرفتاری در دیوانسالاری معیوب و عدم رعایت وظایف قانونی اشخاص و دستگاه ها تعریف می شود و خود نمی تواند غیر قانونی و غیر شرعی باشد.ما برای تحکیم ارزش های دینی و انقلابی عمل میکنیم پس اقدامات خودجوش نباید ناقض احکام و اخلاق و عرف باشد و ارزش ها باید در روش ها نمایان باشد.

با مراعات همه موازین شرعی و بدون نیاز به نقض قوانین هم بی نهایت اقدام در عرصه فرهنگی می توان سامان داد و برای اقدام انقلابی نیازی به درنوردیدن قوانین و مقررات و حریم های شرعی نیست.بنابراین هر فعالیتی که خود یا نتایج یا مقدماتش غیر شرعی و شامل ارتکاب معاصی مانند دروغ ، غیبت ، تهمت، هتک حرمت ، مزاحمت برای اشخاص ثالث ، تضییع اموال مشروع باشد مشمول فرمان آتش به اختیار نیست.

همچنین هر فعالیتی که ناقض قانون اساسی و قوانین ممنوعه باشد، مشمول این رهنامه نیست از جمله : توهین ، نشر اکاذیب ، اقدام علیه امنیت ملی ، سرقت ادبی ، فحاشی و دشنام، افتراء ، ایجاد مزاحمت و تهدید ، ایجاد هیاهو در مجالس ، به هم زدن سخنرانی ها ، سلب آسایش ، غصب عناوین دولتی ، پوشیدن لباس ماموران نظامی و انتظامی ، تخریب اموال منقول و غیر منقول ، ضرب و جرح ، ورود به عنف ، نقض حریم خصوصی ، اخلال در نظم عمومی ، اخلال در تجمعات قانونی و....

۲-۶-۲-سخت و خشونت آمیز نیست

هیچ یک از فعالیت های سخت و غیر فکری ، غیر علمی، غیر فرهنگی ، غیر هنری و غیر گفتمانی و شامل استفاده از سلاح گرم و سرد ، تیراندازی ، ضرب و جرح ، استفاده از وسایل آزار دهنده خشن مانند باتوم ، اسپری های اشک آور ، فلفل و...دستبند ، دستگیری ، ایجاد آتش سوزی ، تخریب اموال ، شکستن شیشه ، باز کردن قفل ها ، عبور از روی دیوار ها و حصارها ، ورود به حریم های خصوصی ، استفاده از فنون رزمی تهاجمی و سایر شیوه های سخت و نیمه سخت مشمول اقدام انقلابی و فرمان آتش به اختیار نیست.

۲-۶-۳-جاهلانه و خودسرانه نیست

رفتار خودسرانه در مقایسه با اقدام آتش به اختیار به معنی فقدان پایبندی به هرگونه رهبری ، فرمانبری ، چارچوب ، قانون و ضابطه ای است.

۱_ هرگونه اقدام بدون بررسی و شناخت موضوع ، اهداف دشمن، اهداف انقلاب ، وضعیت فعلی ، مطابقت با منافع ملی و اهداف انقلاب، بدون اتکا به بیانات و تدابیر رهبری و هزینه آفرین و مدیون کننده برای گفتمان انقلاب در برابر مخالفان و دشمنان باشد.

۲_ هرگونه اقدام و عملیاتی که مبتنی بر برداشت های متحجرانه از مبانی اسلامی و انقلاب اسلامی و یا برداشت ها و تحلیل های التقاطی از آنان باشد(میزان غیر متحجرانه و غیر التقاطی بودن ، بیانات و دیدگاه های امامین انقلاب است )

۲-۶-۴- مخرب و تضییع کننده حق الناس نیست

هرگونه اقدام منجر به تضییع حقوق مادی و معنوی و مزاحمت برای مردم و اشخاص ثالث از جمله تعرض به حیثیت ، جان ، مال ، مسکن، شغل و حریم خصوصی ، هرج و مرج ، تعطیلی روند عادی زندگی و کار مجاز مردم و رفتارهای هنجارشکنانه و خارج از کنترل .

۲-۶-۵- تکمیل کننده جدول دشمن نیست

هرگونه اقدام در راستای اهداف و علاقه مندی های دشمن ، تامین منافع بیگانگان و دشمنان و مورد تایید رسانه های آنان باشد هرچند عمل و رفتار ذاتا حق و صحیحی باشد.


فصل سوم : راهنمای اجرای عملیات آتش به اختیار


۳-۱- فرایند عملیات آتش به اختیار

۳-۱-۱- تشخیص مخاطب بودن

کشف اینکه اساسا شما مخاطب این فرمان هستید یا خیر اولین اقدامی است که باید انجام شود. افرادی مخاطب هستند که توان لازم فکری،مطالعاتی، اندیشه و فعالیت برای گفتمان سازی و آمادگی روحی، ذهنی و جسمی برای فعالیت در عرصه مورد نظر را داشته باشند. مشمولان این رهنامه در بخش( ۱_۸_۶ : عمل کننده ) ذکر شده است.

در میان اقشار مذکور نیز کسانی که تخصص و آمادگی فکری ، روحی و زمان لازم برای تحقیق و شناخت کافی از موضوع را ندارند نباید وارد این فعالیت شوند.به عبارت بهتر ، نوع و میزان عمل به میزان آگاهی و بصیرت بستگی خواهد داشت .در صورتی که آمادگی عمل مستقیم یا مطالبه گری را ندارید، می توانید به گروه هایی که در این موضوعات فعال هستند و به صحت عملکردشان اطمینان دارید بپیوندید و یا از فعالیت آنان حمایت کنید .در هر صورت بالا بردن توان برای کسب شایستگی انجام تکلیف الهی و انقلابی بر همه لازم است.

شناخت و فهرست کردن توانمندی ها و ویژگی های شخصی ، شخصیتی و گروهی خود و دوستان از نظر انگیزشی ، دانشی ، مهارتی و زمینه های تجربی هم در این مرحله هم در مراحل دیگر بسیار تعیین کننده است.

۳-۱-۲- انتخاب عرصه عملیات

همانطور که گفته شد ، حیطه عملیات ، از جنس فرهنگی و گفتمانی است و بین همه مشترک است ولی انتخاب حیطه برای فعالیت ضروری است.فرد یا گروهی که بخواهد در همه موضوعات و عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دخالت و فعالیت کند ، به احتمال زیاد موفق نخواهد بود ؛ زیرا امروزه موضوعات و کنش های اجتماعی و فرهنگی بسیار حرفه ای شده و بدون اقدام تخصصی و حرفه ای نمی توان غلبه گفتمانی پیدا کرد.

دانش و اطلاعات ، علاقه ، آمادگی فکری و انگیزشی مهم ترین عامل برای انتخاب عرصه است .انتخاب عرصه اصلی برای فعالیت به معنی مشارکت و کمک نکردن به فعالیت دیگران در سایر عرصه ها نیست .بنابراین یک فرد یا یک گروه می تواند یک عرصه خاص اقدام مستقیم و یک یا چند عرصه همیاری و تشریک مساعی با سایرین داشته باشد .

ضرورت در برخی از عرصه ها بیش از سایر عرصه ها است.انتخاب عرصه با عنایت به حساسیت و اهمیت آن در روند تحقق اهداف انقلاب اسلامی و چالش های موجود در آن انجام می گیرد.

۳-۱-۳- کسب آگاهی از عرصه و موضوع

مطالعه جامع و کافی درباره عرصه و موضوعات آن از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم شناخت کافی از عرصه و موضوعات باعث می شود اقدامات اثربخش نبوده و یا به اندازه کافی اثر نداشته باشد.سعی کنید عرصه عملیات خود رامنطبق با تحصیلات ، سابقه ، و علاقه مندی هایتان انتخاب کنید تا راحت تر به آگاهی برسید ؛ با این حال ممکن است ضرورت فعالیت در یک عرصه و زمینه ایجاب کند شما از تخصص سنتی خود دور شوید ؛ برای کسب این آگاهی ها درباره عرصه ، موارد زیر پیشنهاد می شود:


۳-۱-۳- 1-تعیین نسبت موضوع با انقلاب اسلامی ، فرصت ها ، چالش ها و تهدیدات

۱_ سعی کنید با موضوعات به صورت راهبردی ارتباط برقرار کنید .یعنی موضوعات را در نسبت با اهداف انقلاب و در تنازع و مبارزه جبهه حق و جبهه باطل ارزیابی کنید.

۲_ موضوعات فاقد اهمیت و درجه دو را نادیده بگیرید و به موضوعاتی بپردازید که در روند کلی انقلاب اسلامی موثر و درجه اول است.تشخیص موضوعات اصلی از فرعی بر اساس تاثیر راهبردی موضوع بر روند کلان تحقق اهداف انقلاب اسلامی است.

۳_ تشخیص نسبت موضوعات با فرصت ، چالش ها و تهدیدات انقلاب اسلامی و انتخاب موضوعات برای تمرکز بسیار مهم است.

۴_ همواره دشمن و توطئه های او را آماج فعالیت آتش به اختیار بدانید و نه جبهه خودی را.

۵_ اقدام شما در واقع باید یاری رساندن و واداشتن مسئولان کشور به مقابله با جنگ نرم دشمن باشد بنابراین سعی کنید به گونه ای برنامه ریزی کنید که دشمن از فعالیت شما متضرر و نهایتا ناامید شده و جبهه خودی انقلاب اسلامی برای عمل بر ضد دشمن متحد و همدل شوند .

۶_ برای تعیین نسبت موضوع با انقلاب اسلامی و تقابل با چالش های دشمن ، از بیانات رسمی رهبر معظم انقلاب مندرج در سایت های khamenei.ir و leader.ir بهره ببرید .

۷_ نوع اقدامات خود را انتخاب کرده و برای اجرای دقیق و صحیح آن برنامه ریزی کنید . بخاطر داشته باشید که همه روش ها قابل پیاده سازی و حتی بعضا اخلاقی و مشروع هم نیستند و باید موضوع به موضوع بررسی شوند.


۳-۱-۳-۲- شناخت ساختار متولی سیاست گذاری و اجرا در موضوع

۱_ شناخت دستگاه های متولی سیاستگذاری و تصمیم گیری و مجری از صدر تا ذیل در عرصه و موضوع اهمیت خاصی دارد. برای این کار باید وقت کافی برای مطالعه و شناخت ساختارها و ساز و کارهای تصمیم گیری و اجرا گذاشته شده و همچنین فعالیت ها به طور دائم رصد شود.

۲_ فقدان شناخت کافی از ساز و کارهای رسمی باعث بی اثر یا کم اثر شدن اقدام و حتی ممکن است موجب بروز اختلالات و ایجاد هزینه های غیر ضرور شود.


۳-۱-۳-۳- بررسی ساز و کار ، قوانین و مقررات موجود در موضوع و خطوط قرمز

در هر عرصه و موضوع قوانین و مقرراتی وجود دارد.این قوانین و مقررات از قانون اساسی شروع شده و به بخش نامه های داخلی هر دستگاه ختم می شود .شناخت این قوانین و مقررات مخصوصا قوانین مدنی ، جزایی و کیفری مربوط به آن حیطه برای کاهش هزینه ها ضروری است.


۳-۱-۳-۴- بررسی تدابیر و مطالبات رهبری در موضوع

۱_ یکی از نعمت های الهی به مردم ایران ، وجود رهبری فقیه ، حکیم و فرزانه در راس هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی است که در طول دوران با برکت ولایت و رهبری خود مسائل گوناگون و موضوعات حیاتی و ضروری برای بنیان نهادن یک تمدن عظیم را به طور مبسوط و مشروح بیان کرده اند .به گونه ای که در هر موضوع امکان گرد آوری یک منشور از بیانات و تدابیر حکیمانه معظم له که همه متکی به ترجمان وحی و روح کلی اندیشه اسلامی است وجود دارد.

۲_ برای تدوین برنامه حرکت قبل از هر کاری شناخت تدابیر و رهنمود های رهبری در آن موضوع لازم است .برای این کار به سایت khamenei.ir و leader.ir مراجعه کنید و با جستجوی کلمات کلیدی و از طریق جستار موضوعی و فیش نویسی شده ، منشور موضوعی در عرصه مورد نظر خود را استخراج کنید.

۳_ با یکدیگر مباحثه کنید.منشور موضوعی را مطالعه و به صورت گروهی به مباحثه بگذارید تا از آن فهم یکسان و عملیاتی پیدا کنید.

۴_ در نهایت یک نسخه تجویز راهبردی برای شناخت اختلال و راه های درمان آن برگرفته از منویات ولایت استخراج و به عنوان منشور عملیات آتش به اختیار همواره مد نظر قرار دهید.


۳-۱-۴- اقدام ( راهنمای عملیات )

چهار گونه اقدام عملی وجود دارد که انتخاب هر کدام نافی دیگری نیست ولی حیطه ها و نوع آنان از نظر اقتضای محیط و جنبه اجرا با یکدیگر متفاوت است.ضروری است به این نکته توجه شود که فهرست روش ها و تاکتیک های ارائه شده مجموعه ای از اقدامات است و بنا به ضرورت و اقتضائات مخاطب ، عرصه ،شرایط زمان و مکان باید از میان آن انتخاب کرد.

نکته دیگر این که در انتخاب اقدامات باید روش پلکانی از کم هزینه ، پرفایده ترین اتخاذ شود.


۳-۱-۴-۱- اقدام مستقیم

پس از مباحثه و فهم مشترک از منویات رهبری ، راهکار های عملی را به گفتگو گذاشته و بر سر آن به تصمیم برسید.شما می توانید از میان اقدامات بسیار گوناگون و متنوع یک یا چند اقدام را سامان بدهید.پس اقدامات کم هزینه تر و موثرتر را انتخاب یا طراحی کنید.اگر سایر اقدامات جواب نمی دهد و شما نیز آمادگی و شرایط لازم را دارید ، اقدام مستقیم ( اقدام بجای دستگاه های مسئول ) کنید.این اقدام شمارا به اصلی ترین مرجع گفتمان سازی در آن موضوع تبدیل می کند.این اقدام شامل تولید راهبرد ، تولید سیاست و تولید محتوایی است که در حالت عادی باید دستگاه های مسئول انجام می دادند .این اقدامات بسیار متنوع هستند به نمونه های زیر توجه کنید.اقدامات در همه بخش ها به طور نمونه آورده شده است و منحصر به این موارد نیست.


الف ) دیپلماسی عمومی انقلابی

۱_ طرف های خارجی سلطه گر را از تحمیل معاهدات و توافقنامه ها منصرف کنید ؛

۲_ در مقابل گستاخی های سلطه جویانه خارجی موضع گیری رسمی کنید ؛

۳_ در عرصه روابط بین الملل تحلیل بدهید و برای تحکیم قدرت جمهوری اسلامی تئوری پردازی کنید ؛

۴_ پویش ( campaign) ضد خواست دشمن در عرصه بین المللی طراحی و اجرا کنید؛

۵_ خط مشی های پیشنهادی برای افزایش اقتدار بین المللی کشور طراحی و ارائه دهید؛

۶_ در دادگاه های بین المللی علیه دشمن دادخواست بدهید و پرونده سازی کنید؛

۷_ نقشه ها ، اطلاعات و افراد دشمن را کشف و افشاگری کنید.اسناد توطئه آنها را به فارسی ترجمه و برای مردم توضیح دهید؛

۸_ اشخاص خارجی همراستا و دوستدار انقلاب اسلامی را شناسایی و به همراه آثار و فعالیت هایشان به جامعه داخل کشور معرفی نمایید( برنامه راز ) ؛

۹_ مخالفان بین المللی ضد استکبار و یا داخل کشورهای متخاصم را به صورت فکری ، مالی ، فضای مجازی و سایر روش ها حمایت کنید؛

۱۰_ در فضای مجازی به زبان های خارجی اهداف و گفتمان انقلاب اسلامی را ترویج کنید.این ترویج و گفتمان از طریق نظر دادن ، مباحثه کردن ، هشتگ گذاری ، تبادل اطلاعات ، ترجمه اندیشه های انقلاب اسلامی می باشد؛

۱۱_ از طریق فضای مجازی، از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در افکار عمومی بین المللی چهره خوب و جذاب و ضدسلطه ، عدالت طلب و معنوی چهره واقعی نمایش داده و ترویج کنید؛

۱۲_کتاب های ارزشمند فرهنگی انقلاب اسلامی را به زبان های خارجی ترجمه و منتشر نمایید؛

۱۳_ در اردوگاه های بین المللی ضد صهیونیسم ، ضد نظام سلطه ، ضد جنگ، آزادی خواه ، ضد دیکتاتوری ، ضد سلطنت ، طرفدار مظلومین و مستضعفین شرکت کنید . در این کار دقت کنید که رهبران این اردوگاه ها وابسته نبوده و تا جایی همراهی کنید که با ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی مغایرت نداشته باشند؛

۱۴_ آثار هنری در معرفی انقلاب اسلامی تولید و از طریق فضای مجازی برای مخاطبان بین المللی منتشر کنید( هنر یک زبان مشترک بین المللی است )؛

۱۵_ یک کشور هدف را انتخاب و با زبان ، فرهنگ ، فضای گفتمانی ، نخبگان و جریان های انقلابی آن آشنا شوید و برای آنها به صورت خاص کار کنید.


ب) فرهنگ و آموزش عمومی

۱_ مراکز آموزشی و مدارس غیر انتفاعی تاسیس و اداره کنید .

۲_ دوره های آموزشی طراحی و اجرا کنید.

۳_ دوره های آموزشی مجازی طراحی و اجرا کنید .

۴_ جشنواره های فرهنگی هنری ( شبیه جشنواره فیلم عمار ) طراحی و اجرا کنید.

۵_ یک جمع ( مثل والدین دانش آموزان یک دبستان ) را برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و استفاده بهینه از آن توانمند کنید.

۶_ یک سند راهبردی برای یک موضوع تهیه کنید.

۷_ اقدام به تهیه یک طرح پیشنهادی برای تبدیل شدن به قانون مصوب مجلس تهیه کنید.

۸_ به کارهای عام المنفعه و خدمات اجتماعی نظیر غذا دادن ، سرپناه دادن ، کمک های حمایت اجتماعی ، خیریه ها و مشابه آن بپردازید.

۹_ گروه های فساد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان یافته در داخل کشور را شناسایی و افشا کنید .

۱۰_ اشکالات و معایب مصرف محصولات خارجی و مزایای مصرف محصولات تولیدی داخلی را تبلیغ و ترویج کنید.

۱۱_ با تحریم مصرف کالاهای خارجی ، با واردات آن مبارزه کنید.

۱۲_ مردم را نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی و خطر تهدیدات دشمن آگاه کنید.

۱۳_ با تهیه جزوات ، فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را بهبود بدهید.

۱۴_ در فضای مجازی به صورت فردی یا گروهی ، صفحات و کانال های معاند و ضدانقلاب را به عنوان رسانه نامطلوب ( abuse) گزارش ( report) و ( block) کنید.


ج) تقویت عملیات آتش به اختیار

۱_ این رهنامه را به گروه های جهادی دیگر آموزش بدهید و تجربیات خود و دیگران را به اشتراک بگذارید.

۲_ اطلاعات مفید در مورد عملیات آتش به اختیار را نشر بدهید و آنها را به هم معرفی و متصل کنید.

۳_ هر گونه اقدام مشکوک و انحرافی که به اسم اقدام آتش به اختیار در حوزه دید و اطلاع شما انجام می شود را رصد کرده و در صورت اطمینان از نفوذی و انحرافی بودن ، آن را نقد و بصورت مستند و مستدل در افکار عمومی به چالش و نقد بکشید.


۳-۱-۴-۲- مطالبه گری

تشکیل و فعالیت گروه های مطالبه گر یکی از بهترین روشهااست و به مدار صحیح بازگرداندن دستگاه های مسئول نیز یکی از فوری ترین و حساس ترین اقدامات مورد نیاز و انقلابی است.هدف این مطالبه گری تاثیر بر ادراک ، اراده و کنش مسئولان از طریق قانع سازی و وادار سازی آنان در راستای از بین بردن و تضعیف منافع دشمن و تقویت اهداف انقلاب اسلامی و کارآمد کردن دستگاه ها در راستای وظایف محوله و جلوگیری از انفعال و انحراف است.مطالبه گری می تواند همزمان و در ترکیب با اقدام مستقیم یا اقدام مشترک انجام پذیرد و تضاد و تناقضی با آن ندارد.

دستگاه های مخاطب این عملیات ، سازمان های رسمی جمهوری اسلامی ( اعم از شوراهای عالی ، وزارت ها، سازمان ها ، کمیسیون ها ، بنیاد ها و موسسات ) هستند که در لایه های راهبردی ، سیاستگذاری ، تصمیم سازی ، تصمیم گیری و فعالیت فرهنگی در کشور مسئولیت دارند و از بودجه کشور یا بودجه های عمومی مثل شهرداری ها و یا درآمد های خاص خود تامین میشوند .فهرست این دستگاه ها را می توانید از مطالعه جداول لایحه بودجه سالانه کشور و یا از طریق پایگاه های رسمی سازمان ها در اینترنت بدست آوردید.

همچنین جریانات ، احزاب و گروه های غیر دولتی ( سمن ها) و یا اشخاص حقیقی که در جهت تضعیف نظام ، انقلاب و ارزش ها و اهداف آنها اقدام می کنند نیز مورد مطالبه قرار می گیرند.

روش های مطالبه گری فراوانی وجود دارد که در نهضت اسلامی و سایر انقلاب ها و گروه های مقاومت یا توسط احزاب در کشور های دیگر بکار می رود.هدف از این روش ها ایجاد موج اجتماعی و بسیج افکار عمومی است ولی باید متوجه تفاوت روش های مطالبه گری و روش های تخریب و براندازی بود.همچنین برخی از روش های معمول مطالبه گری در دنیا وجه شرعی و اخلاقی نداشته و منطبق با اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی نیست.

باید توجه داشت که مطالبه گری باید به صورت پلکانی از ملایم به شدید باشد.بنابراین مطالبه گری ابتدا با درخواست آن از طریق مذاکره ، مکاتبه ، پیگیری و در صورت بی توجهی و تداوم عملکرد نامناسب ، اتمام حجت علنی و سپس استفاده از روش های پلکانی دیگر انجام می شود.تعدادی از روش هایی که به تناسب می توان از بین آنان برای مطالبه گری استفاده کرد به شرح زیر است:


الف ) اندیشه ورزی

۱_ با افراد مخالف یا بی تفاوت به طور مستقیم به گفتگو بنشینید و سعی کنید آنها را به روش های منطقی قانع کنید.

۲_ ایجاد دولت موازی (سایه) برای رصد و پیگیری مطالبات از یک دستگاه ؛

۳_ برگزاری نمایشی محاکمه مسئولان دچار اختلال عملکرد به منظور تبیین عمومی آن.

۴_ نشست های تخصصی ، هم اندیشی ، میزگرد ، پرسش و پاسخ و مناظره برگزار کنید.

۵_ نقد وسیع و عمیق محصولات ادبی و سینمایی ضد ارزشی و مغایر با اهداف انقلاب اسلامی.

۶_ آموزش های درون گروهی [ به منظور افزایش آگاهی های سیاسی اجتماعی ] .

۷_ قوانین و سیاست های مصوب بر زمین مانده را مطرح و با شرح و بسط تبلیغ کنید از جمله اصول قانون اساسی ، سیاست های کلی نظام که به تایید رهبری رسیده ، بیانات و تدابیر رهبری ، قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است و سایر مقررات.

۸ _ اظهارات ، بیانیه ها و قول های مسئولان و دستگاه ها را فهرست کرده و با رفتار و تصمیمات آنان تطبیق دهید.


ب) میدانی

۱_ برگزاری سخنرانی های عمومی در دانشگاه یا مساجد و...؛

۲_ طراحی و استفاده از پرچم ها، پوسترها ، و ارتباطات بصری با پیام مطالبه گرانه ؛

۳_ نمایش تصاویر افراد و شخصیت های قهرمان و شهدای مرتبط برای تحریک وجدان مسئولان ؛

۴_ انجام تظاهرات و اجتماعات حمایتی یا اعتراضی قانونی به منظور جلب توجه مسئولان و دستگاه ها به مطالبات؛

۵_ نیازها و درخواست های عمومی نمادین مثل جمع کردن دارو ، لباس و...؛

۶_ بازخواست صریح ، شجاعانه و محترمانه از شخصیت ها و مقامات؛

۷_ استفاده از تظاهرات غیر مستقیم با استفاده از رنگ ها ، نمادها و اشکال متنوع؛

۸_ به منظور تحقق خواسته های مشخص تحصن کنید؛

۹_ مهاجرت اعتراضی ( هجرت) به قم ، مشهد ، حضرت عبدالعظیم (ع) و...؛

۱۰_ تحریم محصولات فرهنگی ضدارزشی و مغایر با اهداف انقلاب اسلامی ؛

۱۱_ انجام مراسم سوگواری سیاسی برای شهدای مرتبط؛


ج) رسانه ای ( مطبوعاتی _ فضای مجازی )

اقدامات در این بخش باید حتی المقدور کارهایی قوی ، علمی ، فاخر، مستند و بدون خدشه باشند و به سند مرجع در افکار عمومی تبدیل شود.

۱_ تهیه و انتشار بیانیه و نامه های اعلام مخالفت یا اعلام حمایت؛

۲_ یادآور می شود که مراکزی در کشور و عرصه های بین المللی هستند که تمام بیانیه ها را رصد ، مطالعه ، تحلیل و ثبت و ضبط می کنند .بیانه ها مانند دماسنج وضعیت یک جامعه است.

۳_ تهیه طومارهای امضاء شده ی گروهی و همگانی ؛

۴_ استفاده از جزوه ها ، رساله های چاپی ، کتابها و رسانه های کاغذی و دیجیتال برای روشنگری؛

۵_ درج مقاله و مطالب در روزنامه ها و مجله ها؛

۶_ رصد ، تعقیب و مراقبت رفتار و گفتار مسئولان ؛

۷_ سایت ، کانال، صفحه ، گروه های اینترنتی و محیط های اجتماعی مجازی راه اندازی و فعال کنید؛

۸_ مصاحبه و اظهار نظر فعال در مورد مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و...؛


د) ارتباطات و تعاملات

۱_ اعزام هیئت های نمایندگی و پوشش خبری آن؛

۲_ انجام ملاقات ، دیدار و رایزنی ( دیپلماسی ) برای مجاب کردن مسئولان دستگاه ؛

۳_ خودداری از در اختیار گذاشتن امکانات ( مکان ها ، تجهیزات ، ابزارآلات ، وسایل و...) در راستای ناصحیح؛

۴_ سخن گفتن و ابراز نظر شخصی و بی پرده و صریح با مسئولان با رعایت خیرخواهی ، ادب و استدلال ؛

۵_ شکایت از مسئولان و دستگاه هایی که خطا کرده اند و تشکیل پرونده های دادخواست قضایی؛

۶_ مردم را از حقوق خود آگاه کنید و آنان را به مطالبه قانونی و صریح آن تشویق کنید؛

۷_ از کسانی که حقوقشان پایمال شده است حمایت کنید.

۸_ شفافیت را از مسئولان مطالبه کنید.

۹_ به صفحات مجازی آنان رفته و در بخش نظرات به آنان انتقاد کنید همچنین به مطالب ناصحیح مندرج صفحات شخصی آنان در فضای مجازی با unlike و امتیاز منفی اعتراض کنید.


ه) هنری

۱_ استفاده از شعارها ، کاریکاتورها و نمادها؛

۲_ اشعار طنز و شعارهای آهنگین انتقادی بسرایید؛

۳_ تهیه مستند نوارهای صوتی ، تصویری و انتشار در رسانه های اجتماعی؛

۴_ دیوار نویسی به صورت هنرمندانه و نه مغشوش کننده نماهای بصری با اجازه صاحب دیوار؛

۵_ طراحی و استفاده از پرچم ها و رنگهای نمادین و پوشش های متحدالشکل ؛

۶_ تولید طنز و استفاده از میان پرده های طنز همانند دکتر سلام؛

۷_ طراحی و اجرای همخوانی دسته جمعی شعارهای انقلابی ؛

۸_ اجرای تئاتر و سرودهای حرفه ای انقلابی ؛


و) مذهبی

۱_ برپایی مراسم مذهبی در اماکن عمومی مثل نماز و دعا در پارک ها یا رو به روی ساختمان سازمان ها به شرط آنکه وهن مذهب نباشد؛

۲_ راه اندازی دسته های عزاداری ، مراسم هیئات مذهبی؛

۳_ روزه سیاسی انفرادی یا دسته جمعی بگیرید؛

۴_ برگزاری مراسم دعا و نیایش برای تحقق اهداف.


۳-۱-۴-۳- مشارکت با دیگران

۱_ این اقدام به این معنی است که دو یا چند فرد یا گروه با زمینه های یکسان یا متفاوت با یکدیگر به صورت هماهنگ برنامه ریزی و اقدام انجام دهند.این روش همزمان با اقدام مستقیم و یا مستقلا قابل استفاده است.

۲_ مشارکت با اشخاص عمل کننده مشمول این رهنامه توصیه می شود و هرگونه فعالیت مشترک با عمل کنندگان خارج از تعریف این رهنامه توصیه نمی شود.

۳_ اگر افراد یا تشکل ها با تخصص های مختلف در یک عرصه بتوانند عملیات مشترکی را سازمان بدهند و از جنبه های مختلف آن را پوشش بدهند اثربخشی زیاد خواهد شد.

۴_ همچنین افراد می توانند از طریق درخواست عضویت یا مشارکت رسمی در هر بک از گروه های فعال در این موضوعات مشارکت کنند.

۵_ کار مشترک نیاز به بلوغ فکری و تشکیلاتی دارد.

۶_ برای کار مشترک نیازی نیست که هویت مستقل گروهی یا فردی از بین رفته یا نادیده گرفته شود بلکه بر اساس اهداف مشترک فعالیت هماهنگ تعریف می شود.


۳-۱-۴-۴- حمایت و هواداری

اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی هستند که در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و...فعالیت میکنند.شما می توانید همزمان با اقدامات فوق ( مستقیم ، مطالبه گری و مشارکت ) و یا در صورت عدم امکان انجام آن ، پس از اطمینان از صحت و اعتبار اهداف و برنامه های گروه ها و افراد همسو با انقلاب اسلامی و همراستایی آنان با این رهنامه ، با استفاده از روش هایی شبیه روش های زیر از آنان حمایت کنید :


الف ) حمایت تشکیلاتی

حمایت تشکیلاتی به معنی ایجاد تشکل های آتش به اختیار مرجع برای رصد و حمایت از سایر تشکل های آتش به اختیار است .این حمایت ها می تواند شامل رصد و نظارت بر عملکرد تشکل ها ، خدمات مشاوره برنامه ریزی، خدمات آموزشی ، خدمات حقوقی ، خدمات اطلاعاتی ، خدمات هنری ، خدمات رسانه ای و اطلاع رسانی و سایر خدمات از این قبیل است.از جمله کارهایی که می توانید انجام دهید :

۱_ یک تشکل رصد و نظارت ایجاد کنید و سایر تشکل های فعال در یک یا چند عرصه را رصد کرده و بانک اطلاعاتی از مشخصات آنان ، موضوعات ، تخصص ها، فعالیت ها ، رویدادها و سایر اطلاعات حول و حوش آنان تهیه و بروز رسانی کنید .این بانک اطلاعاتی می تواند هم افزایی از طریق شبکه های همکاری بین گروه های آتش به اختیار را تقویت کند.

۲_ یک تشکل هنری ایجاد کنید و به فعالیت های خودجوش خدمات ارزان قیمت ارائه دهید.

۳_ یک انجمن وکلا تشکیل دهید و ضمن ارائه مشاوره حقوقی به موسسات آتش به اختیار وکالت افراد و تشکل های آتش به اختیار را در پرونده های اداری و قضایی بر عهده بگیرید.

۴_ بانک های اطلاعاتی از عرصه ها ، چالش ها ، موضوعات و عقب ماندگی های کشور تهیه و برای عملیات آتش به اختیار به اشتراک بگذارید.

۵ _ یک مخزن دانشی از تجربیات مدیریتی عملیات آتش به اختیار تهیه و به اشتراک بگذارید.

۶_ یک خبرگزاری ، سایت خبری ، کانال یا صفحه مجازی ایجاد کرده و به پشتیبانی رسانه ای از عملیات آتش به اختیار بپردازید.

۷_ یک تشکل دیده بان برای شناسایی و چاره اندیشی نقاط ضعف، چالش ها و جریانات مشکوک در عملیات آتش به اختیار ایجاد کنید.

۸_ یک موسسه خیریه برای جذب کمک ها ، هدایا ، نذورات و وقف برای عملیات آتش به اختیار ایجاد و با استفاده از آن از فعالیت های آتش به اختیار حمایت مالی کنید‌


ب) حمایت در فضای مجازی

۱_ صفحات و کانال های آنان در فضای مجازی را دنبال ( follow ) و مطالب و تحلیل های آنان را تایید ( like و forward و retwitt) و در صورت لزوم تصحیح و نقد کنید.

۲_ عکس شخصیت های برجسته آنان را در فضای مجازی منتشر کنید.

۳_ در نظرسنجی ها رای گیری ها (voting / poll ) به آنان رای بدهید.

۴_ به آنان اطلاعات موردنیازشان را برسانید.


ج) حمایت در فضای حقیقی

۱_ امکانات خود را به آنان قرض بدهید.

۲_ محصولات تبلیغی و تبیینی آنان را باز نشر کنید.

۳_ به آنان از طریق نذورات و...کمک مالی کنید.

۴_ در تجمعات آنان شرکت فعال داشته باشید.

۵_ برای آنان تبلیغ کنید و دیگران را جذب آنها کنید.

۶_ مخالفان و اقدامات علیه آنان را شناسایی و به آنان معرفی کنید.

۷_ محصولات تولید شده علیه آنان را جمع آوری و از نشر آن جلوگیری کنید.

۸_ از آنان در مقابل مخالفان دفاع کنید.

۹_ محصولات و تولیدات آنان را خریداری کنید و دیگران را به خرید تشویق کنید.

۱۰_ طومارهای آنان را امضا کنید.


۳-۲- الزامات و ملاحظات

هر اقدام بزرگی بدون رعایت الزامات بی نتیجه و غیر موثر خواهد بود و حتی ممکن است به علت رعایت نکردن الزامات نتیجه معکوس بدهد .عملیات فرهنگی آتش به اختیار به لحاظ حساسیت و فقدان مراکز تصمیم گیری و هماهنگی متمرکز ، بیش از سایر فعالیت ها نیاز به رعایت ملاحظات دارد .در این فصل ، بخشی از الزامات و ملاحظات و راه های کم کردن هزینه ها و افزایش اثربخشی این عملیات توضیح داده می شود.یادمان باشد که دشمنان اسلام و انقلاب ، چون خود را محدود به حدود شرعی و قانونی نمی دانند ، دستشان بازتر است ؛ لذا با عملکرد صحیح و قانونمند به آنها میدان و مجال ندهیم


۳-۲-۱- الزامات

۳-۲-۱-۱- ارتباط با روحانیت انقلابی

۱_ روحانیت آگاه و انقلابی همواره باعث تداوم جریان اصیل اسلام ناب محمدی ( ص) بوده است.بنابراین ارتباط تشکل های آتش به اختیار با روحانیت آگاه ، انقلابی و مطمئن که موضوع فعالیت گروه را به خوبی شناخته و انگیزه کافی داشته باشد، هم باعث مشروعیت فعالیت ها و هم تضمین کننده سازندگی معنوی تشکل است.

۲_ برای انتخاب روحانی مناسب باید دقت داشت صرفا به روحانیونی اتکا کرد که ولایت مطلقه فقیه ، اهداف انقلاب اسلامی ، رهبری امام خمینی (ره) و امام خامنه ای ( مدظله ) را به طور کامل و به صورت عملی قبول داشته باشد.برای این کار می توانید ائمه جمعه ، نمایندگان ولی فقیه در دستگاه ها و نهادها و یا افراد مورد تایید آنان را در نظر بگیرید.

۳_ ارتباط با روحانیت سطوح مختلفی به این شرح دارد:

۱_ حضور کامل و جدی در تشکل

۲_ حضور صرفا در جلسات شورای مرکزی

۳_ نظارت بر تشکل

۴_ مشورت

برای ارتباط با روحانیت در هر سطحی که مقدور و ممکن بود مفید است.

۴_ ارتباط با روحانیت یک امر معنوی و صادقانه است؛ بنابراین در این ارتباط باید صداقت و شفافیت کامل حکمفرما بوده و روحانی مزبور همه اطلاعات مورد نیاز برای راهنمایی را در اختیار داشته باشد.

۵_ ارتباط با دو با چند روحانی همزمان ممکن است موجب اختلال در سیستم تصمیم گیری شود.


۳-۲-۱-۲- سازماندهی تشکیلات و برنامه ریزی

۱_ هر فعالیتی به صورت تشکیلاتی و فرایندی منسجم، قوام ، اثربخشی و مزایای بسیار بیشتری نسبت به کار غیر تشکیلاتی و انفرادی دارد.بنابراین کار گروهی و تشکیلاتی را جدی بگیرید.کار تشکیلاتی نیازمند مهارتهایی است که باید فراگرفته شود.

۲_ اقدام مستقیم معمولا وقت گیر و هزینه بر است و نیاز به طرح تجاری برای جلب سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه و یا جمع آوری کمک دارد.《 اقتصاد مقاومت》 و جمع آوری پول ، کاری دشوار و حرفه ای محسوب می شود ولی مواظب باشید اهداف مقدس شما تحت الشعاع کمک های مالی یا طرح های تجاری قرار نگیرد.

۳_ برای راهکار مطالبه گری ممکن است نیاز به ثبت سمن ( NGO) یا یک شرکت باشد که باید مراحل قانونی اخذ مجوز و سایر مقدماتش را نیز فراهم کنید.

۴_ برای راهکار مشارکت توجه داشته باشید که کار جهادی با استخدام متفاوت است .ممکن است بابت فعالیت مشارکتی شما حق الزحمه ای پرداخت شود ولی به احتمال زیاد فعالیت های انقلابی الزاما درآمد زا نیستند و برای اهداف بزرگ تری انجام می شوند.

۵_ نظام تصمیم گیری و عمل در تشکیلات حتما به صورت شفاف مشخص شود.

۶_ تا حد امکان به افراد در تشکیلات هویت بدهید برای این کار مسئولیت ها را مشخص و تقسیم کنید.

۷_ با توجه به این که گروه ها و تشکل ها پس از گذشت زمان در خطر انحراف و انحطاط قرار می گیرند ، چگونگی تضمین جهت گیری و همراستایی با اهداف انقلاب اسلامی از همان ابتدا در قالب میثاق نامه یا منشور محکم شود.

۸_ تشکیلات باید اهداف عینی داشته باشد .عرصه مشخصی را برای خود در نظر گرفته و برای آن کار ، خود را ورزیده کنید.به مفهوم روز به روز نوشوندگی و پیش روندگی دقت کنید.

۹_ برنامه ها باید شامل دو بخش کلی تقویت و تحکیم مبانی فکری و ساخت درونی تشکل و برنامه فعالیت و حرکت بیرونی تشکیلات باشد.

۱۰_ هر برنامه باید به صورت خاص ، قابل اندازه گیری ، در دسترس و البته چالشی ، واقعی و محقق شدنی ، و زمان دار باشد.

۱۱_ شاخص هایی برای اندازه گیری پیشرفت اثربخشی اهداف و برنامه هایتان طراحی کرده و بر سر آن توافق کنید.

۱۲_ برنامه هایتان را بین گروه ها ،واحدها و افراد تشکیلات تقسیم کنید.

۱۳_ برنامه ها را به صورت عملیاتی و میدانی هدایت و کنترل کنید.

۱۴_ در صورت اقدام مستقیم ، احتمالا نیروهای علاقه مند دیگری هم هستند که خودشان راسا در این عرصه ها فعال نشده اند ولی حاضرند به شما کمک رسانی و مساعدت کنند .باید برای جذب کادر ، اعضا و هواداران و سازماندهی و بکارگیری آنان به صورت جداگانه برنامه داشته باشید.

۱۵_ برای حفظ انسجام تشکیلات ، از برنامه های منظم ورزشی مخصوصا کوهنوردی به نحو احسن استفاده کنید.

۱۶_ خلاقیت داشته باشید و روش های نوآورانه و ترکیبی طراحی و اجرا کنید.

۱۷_ سعی کنید در تصمیمات تشکیلاتی نظرات همه اعضا را دریافت کرده و آن رامشارکت دهید.

۱۸_ هرچه می توانید عده هواداران خود را به روش های صحیح و اخلاقی افزایش دهید .

۱۹_ هرچه می توانید اقدامات و پیامهای خود را معقول ، منطقی و موجه ارائه دهید.

۲۰_ پیوندهای ارتباطی شبکه ای را افزایش دهید.


۳-۲-۱-۳-اعلام اقدام به صورت شناسنامه دار

۱_ برای جلوگیری از متهم شدن به پنهان کاری و عملیات زیرزمینی و خرابکارانه و عواقب بعدی آن و نیز جلوگیری از سواستفاده دشمنان و مخالفان ، قبل از هرگونه اقدام در راهکارهای (مستقیم ) و ( مطالبه گری) ، شناسنامه فعالیت خود شامل مسئولیت اقدام ، زمینه اقدام و رووس برنامه اقدامتان را به صورت عمومی اعلام کنید.

۲_ ممکن است همه شیوه های خلاقانه خود را برای جلب مخاطب بیشتر و افزایش اثربخشی آن ، فاش نکنید ولی ضروری است تا رووس اقدامات خود را قبلا اعلام کنید.

۳_ با گروه های فشار ، خودسر ، غیر انقلابی ، توطئه گر و مشکوک مرزبندی شفاف و علنی داشته باشید و آنان را از خود و میدان عمل خود طرد کنید.

۴_ با گروه ها و اشخاص همسو به صورت هوشمندانه اعلام همبستگی کنید.

۵_ در مطالبه گری حتما روش پلکانی از لطیف به قوی اتخاذ کنید.اقدامات از مکاتبه خصوصی آغاز و تا فشار سیاسی اجتماعی ادامه یابد.ده ها اقدام پلکانی و مطالبه گرانه در این میان وجود دارد که باید به تناسب استفاده شود.

۶_ خواسته ها باید شفاف و روشن بیان شود و قبل از هرگونه اقدام با نهاد دستگاه یا فرد مسئول موردنظر اتمام حجت شود.این شیوه ، کار پرونده سازی و هزینه سازی برای شما را مشکل خواهد کرد.

۷_ رابطه با رسانه ها را جدی بگیرید .از قبل خطوط ارتباط رسانه ای مطمئنی برای خود برگزینید .هرگونه بایکوت خبری و رسانه ای می تواند به خفه شدن و ناکامی اقدام و عملیات جنگ نرم شما منتهی شود .رسانه راه تنفس شما است.

۸_ ارتباطات رسانه ای را یاد بگیرید .استفاده از ادبیات رسانه ای موجز ، گویا ، موثر و به موقع اهمیت فوق العاده ای در عملیات فرهنگی دارد.

۹_ کانال های ارتباطی و گفتگوی محترمانه با دستگاه های مسئول دچار اختلال را چه در اقدام (مستقیم ) یا ( مطالبه گری ) حفظ کنید.

۱۰_ ملاک ها، شاخص ها و نحوه جذب اعضا و هواداران خود را اعلام کنید.


۳-۲-۱-۴- بازخوردگیری مداوم و کنترل و اعلام پیشرفت

۱_ در ارزیابی پیشرفت خود منتقدانه رفتار کنید و سعی در کشف معایب و اشکالات کنید.با خود صادق باشید و در پذیرفتن و رفع اشکالاتتان شجاعت بخرج دهید .به این منظور جلسات نقد درون گفتمانی تشکیل دهید.

۲_ همواره اهداف و مسیرها را با اهداف و مسیر انقلاب اسلامی متبلور در بیانات و تدابیر رهبری تطبیق دهید .برای این کار لازم است به طور مداوم بیانات و تدابیر رهبری به دقت مطالعه شود.

۳_ با کوچکترین انحرافی در اهداف و روش ها با ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی مقابله شدید و جدی کنید.اجازه ندهید کوچکترین ناهمراستایی در تشکیلات با نظام و ولایت ایجاد شود.

۴_ تمام جزئیات اطلاعات داخل تشکیلات و محیط پیرامونی تشکل را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید وبرای آینده سناریو داشته ودر صورت نیاز برنامه ها را اصلاح کنید.

۵_ برای هر تغییری در اهداف و برنامه ها متناسب با شرایط زمان و مکان آمادگی داشته باشید .

۶_ پیشرفت اهداف و برنامه هایتان را بصورت فصلی و سالانه ثبت و در رسانه رسمی خود اعلام عمومی کنید.

۷_ به صورت مداوم بررسی کنید که آیا فعالیت هایتان باعث حساسیت و عصبانیت دشمن و خوشحالی و آرامش جبهه گفتمان انقلاب اسلامی شده است یا خیر.

۸_ بررسی کنید که دستگاه های مطالبه شونده از فعالیت های شما سواستفاده کرده اند یا خیر ؟ معمولا سواستفاده به صورت مظلوم نمایی و القای هراس از فعالیت خودجوش و بزرگنمایی نقاط ضعف شما است.فراموش نکنید که دستگاه های رسمی دسترسی آسان تر و ارتباط قوی تری با رسانه ها دارند.

۹_ هدف عملیات فرهنگی آتش به اختیار انتفاع مادی نیست ولی برای پیشبرد اهدافتان نیاز به منابع دارید بنابراین به دنبال جلب منابع باشید.مهم ترین و مطمئن ترین و سالمترین منبع ، منابع مردمی هستند بنابراین سعی کنید بخاطر جلب منابع ، حتی المقدور به هیچ دستگاه ، نهاد ، دولت ، و یا غیر دولت وابسته نشوید.اکتفا به کمک های خالصانه اعضا نسبت به مبالغ هنگفتی که اسارت آور و ضد روحیه انقلابی گری است راهگشاترخواهد بود.


۳-۲-۲- آسیب ها ، عوارض و مخاطرات

هر اقدام صحیح و موثری آسیب ها ، چالش ها ، مخاطرات و آفاتی دارد.در این بخش تلاش می شود آفات و آسیب های عملیات آتش به اختیار شناسایی و معرفی شود .پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و پیشگیری از بروز آسیب ها با رعایت ملاحظات ، باعث جلوگیری از هزینه های غیر ضروری بعدی مادی و معنوی این عملیات است.


۳-۲-۲-۱- آسیب های ناشی از انحراف

به طور کلی هر حرکت مفیدی ، آفت هایی دارد که موجودیت آن را در خطر انحراف و جهت اولیه و فساد قرار می دهد.آفت های عملیات فرهنگی آتش به اختیار به این شرح است:

۱_ پشت کردن به انقلاب در اثر فقدان ثبات قدم و کاهش دلبستگی به انقلاب؛

۲_ یاس و ناامیدی از موفقیت در اثر القائات دشمن؛

۳_ خسته شدن در اثر اخم ، مخالفت ، بی اعتنایی و تحقیر توسط دستگاه های رسمی؛

۴_ رفتار تکفیری ، تهمت زنی و جنجال آفرینی علیه دیگران؛

۵_ افراط به گونه ای که نزد مردم به تندروی شناخته شود و یا تفریط، کناره گیری و سکوت؛

۶_ نفوذ دشمن از طریق فریب و تظاهر به امر به معروف و نهی از منکر؛

۷_ منفی شدن و ترجیح وجاهت طلبی و راحت خواهی برای اجتناب از دردسر؛

۸_ آسیب های اخلاقی و گرفتار شدن در گناهان فردی و اجتماعی اعم از دروغ ، غیبت ، تهمت ، انحرافات جنسی ناشی از اختلاط با نامحرم و حرمت شکنی.


۳-۲-۲-۲- آسیب های عملیات روانی

۱_ باید بدانید که این عملیات بسیار اثرگذار و در تعیین سرنوشت انقلاب اسلامی موثر است و به همین میزان نیز برای دشمنان و مخالفان و کسانی که منافعشان به خطر می افتدمهم و حساس است.

۲_ دشمن که بیشترین خطر از این عملیات متوجه اوست، بیکار نخواهد نشست .دشمن دارای تخصص و ابزارهای بسیار قوی جنگ نرم است.آنها از طریق عملیات روانی حساب شده اقدام به پاتک و انجام عملیات بدل یا ضربه زدن به گروه های جهادی و خنثی و بی اثر کردن آنان می کنند.اقدامات آنان از طریق فنون عملیات روانی است که گروه های عملیات آتش به اختیار باید به اندازه کافی با آن فنون آشنایی داشته باشند.

۳_ بزرگترین و اصلی ترین آسیب در این عملیات ، ایجاد شکاف اجتماعی و تخریب چهره گروه ، فعالان و عملیات آتش به اختیار نزد افکار عمومی است. مواظب افکار عمومی در مورد خودتان باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.

۴_ ایجاد شکاف اجتماعی و تبدیل شدن جامعه به دو فرقه موافق و مخالف درباره عملیات شما باعث شکست عملیات آتش به اختیار خواهد شد.

۵_ اگر چنانچه چهره دلسوز ، انقلابی و فداکار شما نزد جامعه و افکار عمومی مخدوش و تخریب شود ، عملیات شما شکست خورده است.بنابراین از هر اقدامی که به تخریب این چهره منجر می شود خودداری کنید.

۶_ از افرادی که دارای چهره ی محبوبی نیستند هرچند مفید در ویترین تشکل خود استفاده نکنید.به طور کلی بیشتر از افراد خوش سابقه و خوش نام استفاده کرده و از چهره های بدنام و بدسابقه فاصله بگیرید.

۷_ بکوشید از هرگونه رفتار و فعالیتی که موجب مظلوم نمایی و سواستفاده عوامل دشمن می شود جلوگیری کنید.

۸_ اقدام مستقیم شما ممکن است تعارض و مخالفت دستگاه های رسمی یا گروه هایی را برانگیزد که معتقدند شما وارد حیطه و اختیارات عملکردی آنان شده اید.باید بتوانید افکار عمومی را قانع کنید که این اقدام به دلیل اختلال در عملکرد آن دستگاه بوده است و اگر عملکرد آنان صحیح باشد شما قصد دخالت ندارید.

۹_ انعکاس رسانه ای صحیح و هنرمندانه فعالیت ها در موفقیت و به ثمر رسیدن آن نقش بسیار مهمی دارد.بنابراین نقش و ارتباط رسانه ای مخصوصا رسانه های اجتماعی و مجازی را جدی بگیرید.

۱۰_ قدرت اقناع سازی خود را بالا ببرید.

۱۱_ به اطلاعات مرتبط کاملا مسلط شوید و آنها را با ذکر منبع و تاریخ حفظ کنید.

۱۲_ با استدلال های قرآنی آشنا شوید .تفاسیر ساده مثل تفسیر نور را مطالعه کنید.

۱۳_ امتناع از دریافت پول ها و کمک های شبهه ناک؛

۱۴_ جلوگیری از بروز تشنج و ارتکاب جرائم و تخلفات برای تضمین اثربخشی این اقدام ضروری است.

۱۵_ تغییر در ادراکات نیازمند فنون عملیات روانی است که باید به خوبی یاد بگیرید.با توجه به گسترش رسانه های اجتماعی و سرعت انتقال اطلاعات و پوشش وسیع آن ، این نوع عمل بسیار حساس محسوب می شود زیرا با کمترین خطا ممکن است به ضد خود بدل شود.

۱۶_ سیاه نمایی و القای ناکارآمدی نظام نیز یکی از آسیب هایی است که در بخش عملیات روانی دسته بندی می شود.عملیات آتش به اختیار در موضوعی مثل عدالتخواهی ممکن است این نگرش را به وجود بیاورد که نظام نتوانسته است عدالت اجتماعی را محقق کند. لازم است گروه آتش به اختیار همواره تعهد و وفاداری خود به ارزش ها و اصول انقلاب را به صورت رسمی و عملی اعلام کندو حساب افراد و دستگاه هارا از اصل نظام و ارزش های آن جدا کند.


۳-۲-۲-۳- آسیب های حقوقی

۱_ ناآگاهی شما از قوانین و مقررات ، حقوق و تکالیف مدنی ، جزایی و جنایی، می تواند باعث تشکیل پرونده های قضایی سنگین و صدور قرار مجرمیت برای شما باشد.

۲_ علاوه بر مطالعه قوانین و مقررات از هر اقدام غیر قانونی و مجرمانه بپرهیزید.احتمال شکایت از شما در صورتی که عملیاتتان موفق بوده باشد بسیار بالا است ولی در صورتی که آگاهانه عمل کرده باشید جای نگرانی نیست.

۳_ صحن دادگاه خود محلی برای تبیین و روشنگری است.

۴_ حتما با یک یا چند وکیل مجرب در ارتباط باشید و از آنان در عملیات مشورت بگیرید.

۵_ بخشی از قوانینی که ممکن است با دستاویز قرار دادن آنها به شما لطمه بخورد در پیوست ۱ ذکر شده است.

۶_ برای جلوگیری از حقوقی شدن مخالفت ها با اقدامات آتش به اختیار شما ، تلاش کنید جریان های فکری منحرف را نقد کنید و حتی الامکان به اشخاص حقیقی نپردازید.

 

۳-۲-۲-۴- آسیب های ایمنی و تامینی

۱_ ممکن است بواسطه فعالیت انقلابی شما، منافع مادی و قدرت طلبی عده ای تهدید شود، بنابراین ممکن است در صدد انتقام برآیند.به این منظور آموزش های لازم برای محافظت از خود را فرا گیرید و به خانواده نیز توصیه های لازم انجام دهید .در صورتی که هوشیار باشید هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید.

۲_ در ادامه برخی از توصیه های مربوط به حفاظت شخصی را ملاحظه خواهید کرد.

۳_ فنون دفاع شخصی را یاد بگیرید.

۴_ کپسول آتش نشانی را تهیه و در محل کار و زندگی نصب کنید و کار با آن را یاد بگیرید.

۵_ مدارک خود را در کیف های مطمئن حمل کنید و آن را از خود دور نکنید.هرگز مدارک و تجهیزات ارتباطی و رایانه خود که حاوی اطلاعات است را در ماشین و یا محل کار رها نکنید.

۶_ همیشه مدارک و اطلاعات خود و تشکل را در یک جای امن نگه داری کنید.

۷_ از درگیری فیزیکی بپرهیزید و در صورتی که با شما درگیر شدند سعی نکنید مقابله به مثل کنید فقط سعی کنید آسیب کمتری ببینید .در درگیری های فیزیکی کسی که هیچ اقدامی نمیکند از نظر حقوقی برنده است.

۸_ حمله کنندگان را از طریق ویژگی های زیستی مانند چهره ، قد ، نوع راه رفتن و ویژگی های دیگر از جمله پلاک خودرو ، محل کار یا سکونت شناسایی و به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی معرفی کنید.

۹_ مواظب نفوذی ها باشید.همیشه در گروه های انقلابی ، افرادی از طرف دشمن و با انگیزه های تخریبی وارد شده و بصورت مرموز تا سطوح بالای هر تشکیلاتی پیشرفت کرده و در موقع لازم ضربه خواهند زد.ضربات آنان ممکن است از طریق القای تحلیل و تصمیمات ناصحیح ، ایجاد درگیری داخلی ، خبرچینی به بیرون ،خروج ناگهانی از تشکیلات و اقدام به تخریب آن و...باشد.نفوذی ها معمولا در ابتدا چهره هایی رادیکال و انقلابی تر از رهبران تشکیلات هستند .آنان فداکارانه و بدون چون و چرا برای جلب اعتماد اقداماتی را انجام می دهند.ویژگی مهم آنان خودسری و بی توجهی به تبعیت از احکام شرعی و منویات ولایت است.برای مقابله با نفوذی ها همیشه مواظب اهداف و مخصوصا همراستایی فعالیتها و اقدامات با موازین شرعی و تدابیر ولایت باشید.


پیوست :

نمونه هایی از قوانین و جرایم مرتبط با عملیات فرهنگی آتش به اختیار:

الف ) قانون مجازات اسلامی :

ماده ۶: نشر اکاذیب در فضای مطبوعاتی

ماده ۷۰ : توهین به وسیله نثر و نظم

ماده ۱۴۵: افترا نسبت به دیگران

ماده ۱۹۷: فحاشی و دشنام

ماده ۵۵۱: پوشیدن لباس مامورین انتظامی و نظامی

ماده ۵۵۵: غصب عناوین دولتی

ماده ۶۱۷:ایجاد مزاحمت و تهدید

ماده ۶۱۸: ایجاد هیاهو و اخلال در اجتماعات قانونی

ماده ۶۱۹ : مزاحمت برای بانوان

ماده۶۶۸: افترا

ماده ۶۶۹ : تهدید

ماده ۶۷۷: تخریب اموال منقول و غیر منقول

ب ) قانون جرائم رایانه ای :

ماده ۱۸ : نشر اکاذیب در فضای مجازی

ج) قانون مطبوعات :

ماده ۶ : سرقت ادبی

خ) قانون جرم سیاسی :

ماده ۲: توهین به مقامات

چ) قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۴: نقض حریم خصوصیگروه آتش به اختیار

https://sapp.ir/joingroup/PqdOaVoS1B42A9Qenx3INiFE

/ 0 نظر / 31 بازدید