انواع وضعیت

وظیفه افراد در هنگام وضعیت زرد :

1 - رادیو را روشن کنید

2 - مقرارات خاموشی را کاملا رعایت کنید

3 - آماده شوید که هر چه زودتر( در صورت اعلام وضعیت قرمز ) خود را به پناهگاه برسانید

4 -  در ساعات اولیه هشدار از تلفن استفاده نکنید ، زیرا سازمان های مسئول ممکن است برای هدایت و راهنمائی مردم استفاده کنند .

5 - از پخش و انتشار شایعات و مطالبی که نسبت به درستی آن اطمینان کامل ندارید جدا اجتناب کنید

وظیفه افراد در هنگام وضعیت قرمز :

1 - کنتورهای برق ، آب و گاز را قطع نموده و مقرارت خاموشی را کاملا رعایت کنید

2 - پنجره ها و درها را ببندید ، پرده ها و کرکره ها را بکشید

3 - از روشن کردن فندک و کبریت و سیگار در شب ( فضای باز ) خودداری نمائید .

4 - قبل از رفتن به پناهگاه ، وان حمام ، روشویی ها ، یا ظروف دیگر راپر از آب کنید و روی آنها را بپوشانید .

5 -  آسانسورهای برقی را متوقف سازید و در تمام مدت اعلام خطر حمله هوایی از آن استفاده نکنید .

وظیفه افراد در هنگام وضعیت سفید :

1 - برای خروج عجله و شتاب از خود نشان ندهید .

2 - هنگام خروج برای کودکان و بانوان حق تقدم قائل شوید .

3 - به دستورات مامورین بهداشت توجه کنید

4 - به واحدهای نجات بخش در انجام کارهایی مانند خاموش کردن آتشها ، نجات اشخاصی که زیر آوارها گرفتار شده اند ، کمک کنید

5 - از انجام هر گونه کمکی به مصدومین ( کمکهای اولیه پزشکی ) که با آن آشنایی دارید دریغ نکنید .

/ 0 نظر / 49 بازدید