پدافند غیر عامل

مراکز حیاتی و مرکز ثقل :مراکز و تاسیسات حیاتی و پر اهمیت کشور می باشد که در صورت حمله و بمباران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام اجتماعی ، سیاسی و نظامی کشور وارد شده ، آنها را در یک مخاطره و بحران جدی قرار می دهد

اهداف پدافند غیر عامل :

1 – کاهش قابلیت و توانائی سامانه های شناسایی ، هدف یابی و دقت هدفگیری تسلیحات آفندی دشمن

2 – بالا بردن قابلیت بقاء ، استمرار عملیات و فعالیتهای حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی ، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید ، بحران و جنگ

3 – تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی ، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن

 4– سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن 

5 – صرفه جوئی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی  

6 –  فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی

7 – افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروهای خودی در برابر تهاجمات دشمن

8 – حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور

9 – حفظ تمامیت ارضی ، امنیت ملی و استقلال کشور

اهمیت پدافند غیر عامل :

1 – موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد . 

2 – موجب صرفه جویی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار گرانقیمت نظامی نظیر هواپیماهای شکاری ، ترابری ، سامانه های موشکی و پدافند هوایی و ....  

3 –  مراکز حیاتی و حساس ( اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و....) را در برابرحملات و بمباران های هوایی و حملات زمینی دشمن حفظ نموده ، خسارات و صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران و جنگ را ممکن می سازد .

4 – موجب تحمیل هزینه بیشتر به دشمن می گردد .

5 – موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن در زمان و مکان مناسب به دشمن و سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و نیروی مهاجم می شود .

6 –  در مقایسه ای سه عنصر ( تهاجم ، دفاع عامل و غیر عامل ) عنصر دفاع غیر عامل ، مخارج و هزینه های کمتری دارد و از نظر اخلاقی ، دید بشر دوستانه و از نظر سیاسی مفهومی صلح آمیز و دوستانه تری دارد .

7 – دفاعی است منطق با سیاست خود کفایی و عدم وابستگی و استقلال کشور .

اصول پدافند غیر عامل :

1 – استتار   2 – اختفاء   3 – پوشش  4 – فریب     5 – مکان یابی    6 – پراکندگی

7 – تفرقه و جابه جایی     8 – مقاوم سازی و استحکامات      9 – اعلام خبر

تعریف استتار : واژه فرانسوی به معنای کور کردن یا پنهان کردن مشتق شده است . که آن را اختفای حفاظتی نیز می نامند .به تغییر چهره یک جسم از دید معمولی به منظور پنهان کردن ازدید افراد و اشیاء می باشدمفهوم کلی استتار ، هم رنگ و هم شکل کردن رزمنده ، تجهیزات و تاسیسات با محیط اطراف

/ 0 نظر / 32 بازدید