آشنایی با آتش

طریقه خاموش کردن :

برای خاموش کردن این حریقها از روش سرد کردن و حذف اکسیژن استفاده می شود .

2 - طبقه B  (مایعات ) :

به آتش سوزیهایی که از سوختن مایعات قابل اشتعال به وجود می آیند و پس از سوختن از خود ضایعات یا خاکستری باقی نمی گذارند ، اطلاق می شود .

مانند:( بنزین ، نفت ، گازوئیل و .... )

طریقه خاموش کردن :

موثرترین روش برای اطفا ء این نوع آتش سوزیها ایجاد پوششی از مواد خاموش کننده بر سطح سوخت می باشد ، به این ترتیب در اثر قطع ارتباط هوا و سوخت ، به علت حذف شدن اکسیژن ، حریق خاموش می شود .

3 - طبقه C ( لوازم الکتریکی ) :

به آتش سوزیهایی که ناشی از الکتریسته می باشند گفته می شود

مانند :( وسایل برقی ، دینام موتور ، ژنراتور و ....)

طریقه خاموش کردن :

با توجه به خطرات الکتریسته باید از خاموش کننده هایی استفاده شود که هادی الکتریسته نباشند مانند گاز co2 . مهمترین کار در این موارد قطع جریان برق در اولین فرصت ممکن است .

4 - طبقه D (فلزات ) :

به آتش سوزیهایی که از سوختن فلزات قابل اشتعال به وجود می آید گفته می شود .

مانند :( سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و .... )

طریقه خاموش کردن :

در این نوع حریقها معمولا از ماسه خشک ، گرافیت و یا پودر خشک مخصوص حریق فلزات  استفاده می شود .

/ 0 نظر / 6 بازدید