آمادگی دفاعی متوسطه دوم

 درس اول : امنیت پایدار
امنیت ملی وضعیتی است که در آن یک کشور
بتواند منافع و ارزش های حیاتی خود مانند تمامیت
ارضی، جان مردم، ارزش های دینی و ملی و … را
در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید.
امنیت پایدار
در کتاب آمادگی دفاعی سوم راهنمایی شما با مفهوم امنیت و ابعاد مختلف آن، مفهوم تهدید و انواع آن، همچنین جنگ و دفاع آشنا شدید. بدون شک هدف هر کشوری بالا بردن وضعیت امنیتی خود در مقابل هرگونه تهدید، تهاجم و تجاوزطلبی بیگانگان است.
برای بحث دربارهٔ امنیت از سطوح آن شروع می کنیم.
سطوح امنیت
به مثال های زیر توجه کنید:
١-  هنگامی که یکی از هم کلاسی های شما مریض می شود، ایمنی بدنش در مقابل ویروس های بیماری زا کاهش یافته است (امنیت جسمی و فردی).
٢-  در یک مجتمع مسکونی، یکی از ساکنان از دست همسایه اش امنیت و آسایش ندارد و از رفتارهای او به ستوه آمده است (امنیت خانوادگی).
٣-  مردم یک روستا، نگران اند؛ زیرا شب ها، سارقان به روستای آنها می آیند و امنیت آنها را برهم می زنند (امنیت محلی).
۴ - ساکنان یک شهر می گویند، آلودگی هوا، موجب سلب امنیت خاطر و آرامش آنها شده است (امنیت شهری).
۵ - ساکنان غزه درفلسطین اعلام می کنند که رژیم اشغالگر قدس با بمباران مناطق مسکونی برای آنها امنیتی باقی نگذاشته است (امنیت ملّی).
۶  - رسانه های ایران اعلام می کنند که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، امنیت این منطقه را به هم زده است، (امنیت منطقه ای).
٧ - بنابر اعلام سازمان ملل متحد، گرم شدن کرهٔ زمین امنیت ساکنان آن را در مخاطره قرار داده است (امنیت جهانی).
هما نطور که در این مثال ها می بینید، امنیت سطوح مختلفی دارد که کوچک ترین سطح آن امنیت فردی یا جسمی و بزرگ ترین سطح آن امنیت جهانی است؛ اما مهم ترین آنها، امنیت ملی است. همان طورکه در مثال ها دیدید، در سطح ملی، تنها امنیت یک کشور تهدید می شود ولی در سطح منطقه ای، امنیت چند کشور تهدید می شود؛ همچنین در سطح جهانی، امنیت همهٔ کشورهای جهان تهدید می شود.
امنیت ملی چیست؟
همان طورکه در بالا اشاره کردیم، هرکدام از سطوح امنیت، اهمیت خاص خود را دارد؛ اما در درس آمادگی دفاعی به امنیت ملی اهمیت بیشتری داده می شود. امنیت ملی وضعیتی است که در آن یک کشور بتواند منافع و ارزش های حیاتی خود،
مانند تمامیت ارضی، جان مردم، ارزش های دینی و ملی و … را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند.
با توجه به این تعریف اهداف اصلی امنیت ملی عبارت اند از:
١ - حفظ سرزمین و استقلال کشور
٢ - حفظ ارزش های دینی و ملی
٣ - حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی کشور
۴ - تحقق رفاه عمومی مردم
۵  - ایجاد آسایش برای مردم در مقابل خطرات بیگانگان
امنیت پایدار
ریشهٔ اصلی گرایش به امنیت را باید در فطرت انسان جست و جو کرد. انسان ها فطرتاً از هر نوع ترس و نا امنی گریزان اند و محیطی را می طلبند تا بتوانند به دور از فشارهای روحی و اجتماعی، استعدادهای خود را شکوفا کنند و در مسیر رشد و تکامل حرکت نمایند. می دانید که جنگ در گذشته تنها به درگیری مسلحانه بین دو کشور گفته می شد؛ اما امروزه دامنهٔ این مفهوم بسیار گسترش یافته است. بنابراین اگر در گذشته شاخصهٔ اصلی مفاهیمی مانند جنگ، امنیت، تهدید و تهاجم جنبهٔ نظامی آن بود، با گسترش مسائل امنیتی جهان، ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و … نیز مورد توجه قرار گرفته است.
برای مثال در دنیای امروز تهاجم و تهدید صرفاً نظامی نیست، بلکه در شکل های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … نیز اتّفاق می افتد؛ مانند تهاجم فرهنگی، تهدید و محاصرهٔ اقتصادی، جنگ نرم و … . با گسترش مفهوم جنگ
به سایر بخش های غیرنظامی، مفهوم امنیت نیز در همین جهت گسترش می یابد.
بنابراین هرگاه کشوری بتواند از نظر داخلی و بین المللی به همۀ تهدیدات در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهد، به امنیت پایدار رسیده است.
در امنیت پایدار؛ کشورها وضعیت یکسانی ندارند. ممکن است کشوری امنیت داخلی مناسبی داشته باشد ولی از سوی قدرت های خارجی تهدید شود یا این که از لحاظ نظامی دارای وضعیت مناسبی باشد، امّا ارزش های فرهنگی و الگوهای رفتار سیاسی آن در معرض خطر باشد.
تهدید
منظور از تهدید، وضعیتی است که در آن ارزش های حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد؛ بنابراین می توان گفت، ساده ترین تعریف از تهدید عدم وجود امنیت است. این وضعیت با به خطرافتادن ارزش ها و منافع حیاتی یک کشور به وجود می آید.
تهدید حالتی بین نیت و اقدام است، بنابراین واضح است که شرایط تهدید پیچیدگی های زیادی دارد؛ زیرا در بسیاری از مواقع دشمن تبلیغات زیادی به راه می اندازد، اما لزوماً به معنای تهدید آمیز بودن شرایط نیست. متقابلاً نیز گاهی شرایط تهدید آمیز است؛ بدون آن که از تبلیغات خبری باشد.
در مجموع می توان گفت: تهدید عبارت است از شرایطی که در آن عناصر تعیین کنندۀ امنیت داخلی و خارجی در معرض خطر، تضعیف و ضربه قرار می گیرند. ممکن است این تهدید واقعی و عینی و یا صرفاً ذهنی و روانی باشد و فقط احساس شود.
انواع تهدید
١ - تهدید داخلی ٢  -تهدید خارجی
١ - تهدید داخلی:  تهدید هایی که دارای منشأ داخلی اند ولی ممکن است در امتداد تهدیدهای خارجی باشند. این تهدیدها شامل تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است.
به عنوان مثال تقلید از مظاهر فرهنگی بیگانه می تواند نمونه ای از تهدید داخلی باشد.
پرسش : چهار نمونهٔ دیگر از تهدیدهای داخلی را بنویسید.
1- تحریم تکنولوژی، تحریم بانکی ، تحریم پولی، محاصره بنادر و بازرسی بنادر و کشتی ها همگی ماهیتی اقتصادی داشته و برای محاصره اقتصادی ایران انجام می شود
2 - فرقه گرایی و تقابل شیعه و سنی :
3 - اختلاف نظر بین مسولین و شکاف بین گفتار و عمل:بروز اختلاف میان قوای سه گانه و عدم اقدام سازنده از سوی آنها برای حل مشکلات موجود می تواند مردم را به ساختار سیاسی بدبین و لذا اعتماد موجود را تضعیف نماید.
4 - مشکلات اقتصادی:افزایش دشواری های معیشتی، بیکاری و سایرمشکلات اقتصادی و نیز دامنه دار و طولانی مدت شدن آنها می تواند باعث بی اعتمادی مردم به مسولان و زمینه ساز ناآرامی هایی شود که امنیت ملی را با تهدید مواجه می سازد
٢ - تهدید خارجی : تهدیدهایی است که علیه ارزش های دینی و ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و … صورت می گیرد و دارای منشأ خارجی است.
پرسش : چهار نمونه از تهدیدهای خارجی علیه کشورمان را بنویسید.
1 - فرقه گرایی و تقابل شیعه و سنی:دمیده شدن در آتش اختلافات مذهبی، کشورهای سنی منطقه به خصوص همسایگان را علیه ایران شیعی متحد و یکپارچه می سازد و ضمن سرریز این اختلافات به داخل مرزهای کشور، ایران را با شکلی از انزوای منطقه ای مواجه می کند
2-مقامات مختلف امریکا به همراه تلاش رژیم صهیونیستی برای مجاب کردن متحدان خود برای حمله به ایران
3 - جنگ رسانه ای: عظیمی علیه ایران و با ارائه ی چهره ای غیر واقعی و البته تهدیدزا از ایران
4 - ناسیونالیسم قومی: سیاست های نادرست داخلی با تضعیف وفاداری ملی و ایجاد خدشه در تعلق خاطر به هویت ملی می تواند زمینه را برای تنش های قومی و دخالت و بهره برداری قدرت های خارجی و دشمنان کشور فراهم می کند که این وضعیت ممکن است طیف وسیعی از تهدیدات از براندازی حکومت مرکزی تا تضعیف آن و ایجاد بی ثباتی داخلی را به دنبال داشته باشد
تفاوت های اساسی تهدید سخت و نرم
١ - شیوه ها و روش های تهدید سخت، زور و اجبار با تکیه بر قدرت نظامی است؛ در حالی که در تهدید نرم از روش جلب نظر و تغییر دیدگاه مردم استفاده می شود.
٢ - هدف تهدید سخت، تخریب، تصرف، اشغال و خسارت وارد کردن به یک کشور است؛ درحالی که در تهدید نرم، هدف اصلی تغییر باورها، عقاید و ارزش هاست.
٣ - محدودهٔ تهدید سخت، امنیتی  نظامی است؛ درحالی که محدودهٔ تهدید نرم، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
۴ - تهدید سخت، عینی، ملموس و قابل مشاهده است؛ درحالی که تهدید نرم، غیرملموس و دارای ویژگی های بسیار ظریف و پیچیده است.
۵  - تهدید سخت به دلیل ملموس بودن، عکس العمل های جدّی و آنی مردم یک کشور را به دنبال دارد، ولی در تهدید نرم به دلیل غیرملموس بودن، حساسیت عمومی برانگیخته نمی شود و فقط عکس العمل های بسیار محدود از طرف برخی نخبگان به وجود می آید.
۶  - جبران آثار و پیامدهای تهدید سخت در کوتاه مدت ممکن است؛ اما آثار و پیامدهای تهدید نرم نسبتاً پایدار است و به راحتی قابل جبران نیست.
پرسش :   پنج نمونه از تهدیدهای نرم دشمنان علیه کشورمان را بنویسید.
۱. برچسب زدن: بر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه های مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می دهند
۲.تلطیف و تنویر: از تلطیف و تنویر (مرتبط ساختن چیزی با کلمه ای پر فضیلت) استفاده می شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق کنیم.
۳. انتقال: انتقال یعنی اینکه اقتدار، حرمت و منزلت امری مورد احترام به چیزی دیگر برای قابل قبول تر کردن آن منتقل شود.
۴. تصدیق: تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید فکر، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است. تصدیق فنی رایج در تبلیغ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است.
۵. شایعه: شایعه در فضایی تولید می شود که امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات موثق امکان پذیر نباشد.
چنان که در بخش قبل خواندیم، تهدید دشمنان با اهداف مختلف صورت می گیرد. برخی از این
اهداف عبارت اند از:
١ - ایجاد ترس و وحشت در کشور مورد نظر به قصد ایجاد اختلال در کلیهٔ امور
٢ - ایجاد ترس به منظور گرفتن امتیاز
٣ - انجام تهدید به منظور ارزیابی از طرف مقابل
۴ - بالابردن فشارهای بین المللی علیه کشور مورد نظر
۵  - انجام تهدید به عنوان مقدمهٔ تهاجم و حمله
تهاجم
تهاجم و تجاوز دو روی یک سکه اند. به همین جهت در یک تعریف کلی تهاجم عبارت است از: هجوم و حملۀ همه جانبۀ دشمن علیه حاکمیت؛ سرزمین، استقلال سیاسی یک کشور دیگر با ابزار نظامی و غیرنظامی.
صلح
واژهٔ صلح به معنای آشتی، دوستی، سازش و … به کار می رود. صلح از قدیمی ترین آرمان ها و آرزوهای بشر بوده است. به دلیل این که زندگی انسان ها از ناحیهٔ جنگ و درگیری همواره در معرض تهدید و خطر بوده است، در طول تاریخ افراد زیادی تلاش کرده اند تا از جنگ و خونریزی جلوگیری کنند و بین انسان ها صلح و دوستی برقرار نمایند.
تمام انبیای الهی و از جملهٔ آنها رسول گرامی اسلام از جانب پروردگار خود مأموریت داشتند تا بین انسان ها صلح، دوستی و برادری را حاکم کنند.
برای نمونه در ابتدای ظهور اسلام، حضرت پیامبر (ص) به منظور گسترش دین خدا در بین مردم و برای جلوگیری از ایجاد جنگ و خونریزی به همراه پیروان خود به مدینه مهاجرت کردند. آن حضرت پس از ١٠ سال، با وجود شکست دشمن، با شعار دوستی، برادری و(امروزروز رحمت است) پیروزمندانه وارد مکه شدند.
در دنیای امروز هم مهم ترین هدف در روابط بین المللی حفظ و برقراری صلح است. اما در زمان های گذشته امپراتوری ها و در دنیای امروز قدرت های زورگو به صورت آشکار و پنهان عامل ایجاد بسیاری از جنگ ها بوده اند. آنها علی رغم ادعای خود باعث بروز و ظهور بسیاری از جنگ ها و از میان رفتن صلح و امنیت در بخشی از مناطق جهان هستند.
فعالیت :
نقش قدرت های سلطه گر را در حمایت و پشتیبانی از صدام
در جنگ علیه ایران بررسی کنید.
در حال حاضر با وجود آن که جنگی بین کشورها وجود ندارد ولی ممکن است روابط صلح آمیزی هم بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، نبود جنگ، الزاماً به معنای بودن صلح نیست؛ زیرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچار تغییر و تحول شده است.
در فرهنگ ها، صلح به معنای وجود آرامش در روابط یک کشور با کشورهای دیگر و همچنین عدم وجود جنگ و تهدید آمده است. بنابراین همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها و تحقق صلح در دنیا به شرطی حاصل می شود که اصولی مانند حق حاکمیت، برابری حقوق کشورها، مصونیت تمامیت ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ و عدم مداخله در امور داخلی کشورهااز جانب همهٔ حکومت ها رعایت شود.
متأسفانه در دنیای کنونی شاهدیم که با وجود خواست عموم مردم برای برقراری صلح و دوستی بین ملت ها، به دلایل زیادی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است.
یکی از دلایل مهم این موضوع آن است که قوانین بین المللی و مفاهیم مورد توافق ملت ها مانند صلح، دموکراسی، حقوق بشر و … از جانب قدرت های بزرگ جهانی در جهت منافع خودشان تفسیر می شود.
فعالیت :
به نظر شما حق وتو که قدرت های بزرگ جهانی از آن بهره مندند، می تواند صلح و دوستی و برابری حقوق انسان ها را به دنبال داشته باشد؟ چرا؟
آیا صلح جهانی با شرایط فعلی دنیا تحقق می یابد؟
با وجود زیاده خواهی قدرت های بزرگ جهانی و عدم رعایت حقوق ملت ها از جانب آنها همچنین نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان و … صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است.
چگونه ممکن است کسانی که ظلم در سرزمین های اشغالی فلسطین، کشتن مردم بی گناه در افغانستان، عراق و … را به بهانهٔ مبارزه با تروریسم و تحقق دموکراسی موجه جلوه می دهند، بتوانند صلح واقعی را در دنیا تحقق بخشند؟
ما معتقدیم که صلح و امنیت جهانی، تحقق عدالت و حاکمیت دوستی و برادری باید شامل همهٔ مردم دنیا باشد و برای رسیدن به این آرمان تمام تلاش خود را به کار می بندیم، تا زمینه را برای ظهور منجی بشریت و عدالت گستر جهانی حضرت مهدی (عج) آماده کنیم.
 درس دوم : بسیج؛ حافظ انقلاب اسلام
انقلاب اسلامی ایران، نقطهٔ عطفی در تاریخ این مرز و بوم است
و بسیج یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب به شمار می رود.
واژۀ بسیج
بسیج در فرهنگ لغات به معنی جهاد، آمادگی، آمادهٔ سفرشدن، قصد و اراده و آماده ساختن نیروهای نظامی برای جنگ است
بسیج در اندیشۀ امام خمینی (ره ) : ((بسیج شجرهٔ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسهٔ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سروده اند. بسیج میقات پا برهنگان و معراج اندیشهٔ پاک اسلامی است که . تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند ))
بسیج در اندیشۀ مقام معظم رهبری : ((بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها به یک مجموعهٔ آگاه و متعهد و بصیر و بینای به مسائل کشور و نیاز ملّت تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن. را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند))
در دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بسیج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است. در این نگرش زیبا بسیج فقط یک سازمان نظامی نیست که تنها در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی وسیع و پاسخ گو به کلیهٔ نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است.
در اسا سنامهٔ بسیج مستضعفین آمده است : ((بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، جهاد در راه خدا، تقویت کامل بنیهٔ دفاعی از . طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز حوادث غیرمترقبه است))
بسیج مردمی در برخی کشورهای جهان
١  -بسیج ملی در سوئیس : در این کشور دفاع از استقلال، آزادی، تمامیت ارضی به نیروهای مردمی واگذار شده است؛ به طوری که مشارکت مردمی در امور دفاعی از مهم ترین اهداف و علایق ملت سوئیس به شمار می آید.
٢ -ارتش آزادی بخش چین : نیروهای مردمی در چین که چند صد میلیون نفرند، از کارگران و کشاورزان بین سنین ١۶ تا ۵٠ سال تشکیل شده اند.
البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آنچه بسیج مردمی را در کشور عزیز اسلامی ما با سایر نقاط جهان متفاوت می کند، ایمان به خدا و جهاد اسلامی، وحدت و یکپارچگی و اطاعت از ولایت و رهبری است.
شکل گیری تفکر بسیجی
سال های ١٣۴١ و ١٣۴٢ در حقیقت آغاز نهضتی است که در نهایت به شکل گیری تفکر بسیجی انجامید. امام خمینی )ره) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی به مردمی کردن مبارزه و عدم اتکا به احزاب و گروه ها تأکید داشتند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت حضور مردم در صحنه، برای حفظ نظام تازه تأسیس شدهٔ جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) در تاریخ ۵ آذر ١٣۵٨ در جمع تعدادی از پاسداران فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند و فرمودند:
((مملکت اسلامی، همه اش باید نظامی باشد … کشوری که بیست میلیون جوان دارد باید بیست . میلیون تفنگدار داشته باشد، و چنین مملکتی آسیب بردار نیست))
پس از پیروزی انقلاب نیروهای بسیجی قهرمانانه در لبیک به فرمان امام راحل با گروهک های ضد انقلاب، تجزیه طلبان، کودتاچیان و … مقابله و مبارزه کردند.
حماسه های ماندگار بسیج با تهاجم ارتش صدام به میهن عزیز ما در ٣١ شهریور ١٣۵٩ به نقطهٔ اوج خود رسید.
رحمت و برکات خداوند بر بسیج مستضعفان که به حق پشتوانهٔ
انقلاب اسلامی است و به کوشش ارزنده خود
ادامه داده اند.  امام خمینی (ره)
اگرچه بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس موجودیت واقعی خود را ثابت کرد، اما با به پایان رسیدن جنگ تحمیلی، این نهاد ارزشمند تکامل پیدا کرد.
انتظار هم این بود که تشکیلات بسیج به علت ویژگی های مردمی اش به گونه ای باشد که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند کارایی لازم را داشته باشد.
اکنون بسیج مراقب صحت و سلامت حرکت انقلاب اسلامی ایران در مسیر رشد و تحقق آرمان هایش است.
تبیین و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و حرکت در جهت تحقق آن، تکلیف بزرگ بسیج و بسیجیان است. حیثیت امروز نظام تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبهٔ مردم در آن بوده است. نیروی محرّکهٔ بسیج مردم اند و تا زمانی که انقلاب ما از سرمایهٔ حضور و مشارکت مردم در صحنه های مختلف بهره مند است، بیگانگان نمی توانند چشم طمع به کشور ما داشته باشند.
حیثیت امروز نظام تا حد زیادی، مدیون بسیج و حضور همه
جانبهٔ مردم در آن بوده است.   مقام معظم رهبری
تفکر بسیجی
این واژه برای اولین بار توسط حضرت امام خمینی (ره) به کار گرفته شد. تفکر بسیجی یعنی اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی (ص) که ملت مسلمان و غیور ما آن را آگاهانه برگزیدند و عمل خود را براساس آن شکل می دهند.
ویژگی های تفکر بسیجی
١ -پیوند و بیعت با ولایت؛ از محمد رسول خدا (ص)، علی (ع) و ائمهٔ اطهار ()) تا مهدی (عج) و در زمان غیبت آن حضرت با ولایت فقیه.
٢ - ایمان و اخلاص؛ ایمان خالص و ناب به خدا.
٣ - حریت در عبادت؛ بندگی از روی آزادگی و عشق نه از روی طمع و ترس!
۴ - عدالت خواهی؛ بسیجی تفسیر عدالت علی )ع( است که به قیمت تمام جهان حاضر نیست به قدر گرفتن یک پوست جو از دهان مورچه ای به کسی ستم کند.
۵ - ظلم ستیزی؛ بسیجی یاور مظلومان و دشمن ظالمان است. بسیجی تا نابودی فتنه در عالم جهاد می کند.
۶ - شهادت طلبی عاشقانه؛ الگوی بسیجیان حضرت علی (ع) است که در محراب شهادت فرمود که رستگار شدم. ((فزت و رب الکعبه )) قسم به خدای کعبه
٧ - ایثارگری کریمانه؛ بسیجی برای رضای خدا داوطلبانه، فداکارانه و شجاعانه از همه چیز خودش می گذرد.
٨ -  زهد و قناعت؛ در تفکر بسیجی زهد امام علی (ع) و سادگی در همهٔ امور زندگی مشهود است.
٩ - تواضع و صمیمیت؛ او با فقیران نیازمندان صمیمی و مهربان است و خودبینی تکبر در باطن او راه ندارد.
١٠  -شجاعت و دلاوری؛ تفکر بسیجی انسانی دلاور و تحول یافته تربیت می کند که محاسبات دشمنان خداوند و صاحبان قدرت های مادی را بر هم می زند.
آفات بسیج و انقلاب
در تفکر بسیجی حفظ و نگهداری نظام و انقلاب از پیروزی آن مهم تر است و این مهم با شناخت آفات انقلاب و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور پیشگیری و درمان میسّر خواهد بود.
برخی از این آفات عبارت اند از:
١ -نفوذ اندیشه های بیگانه و خود باختگی در برابر قدرت های استعماری
٢ - نفوذ و رخنهٔ فرصت طلبان
٣ - گرایش به فرهنگ ها و ارزش های غیرالهی
۴ - اختلاف و تفرقه
۵ - پشت کردن به معنویات و روی آوردن به مادیات
۶ - نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب
٧ - تحجّر و مقدس نمایی و …
٨ - بی توجهی به خواست و نظر مردم
بسیج دانش آموزی، میعادگاه نوجوانان و جوانان انقلابی
نوجوانان و جوانان دانش آموز در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش برجسته و تعیین کننده ای داشته اند. پس از پایان جنگ تحمیلی سنگر معنوی(( بسیج دانش آموزی)) دفاع همه جانبهٔ دانش آموزان را از دستاوردهای انقلاب در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی تداوم می بخشد.
برخی از مأموریت های بسیج دانش آموزی به شرح زیر است:
١ - جذب، آموزش و سازماندهی دانش آموزان در قالب گروه های مقاومت
٢ - حضور مؤثر و سازمان یافته در عرصه های علمی و پژوهشی کشور
٣ - گسترش تفکر بسیجی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان
۴ - حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و حضور مؤثر در عرصه های سازندگی و امدادی.
درس سوم : حماسه هشت سال دفاع مقدس
ما مدت هشت سال از حیثیت، ناموس، دین، انقلاب و قرآن دفاع کردیم
و چنین دفاعی مقدس است.مقام معظم رهبری
حماسۀ هشت سال دفاع مقدس
مردم ایران دوران سخت و پرحادثه ای را تا پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته بودند و به طور طبیعی به آرامش و بازسازی کشور در یک فضای امن نیازمند بودند. اما ١٩ ماه پس از پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی؛ درست در زمانی که ضد انقلاب در بسیاری از شهرها و مناطق کشور با حمایت سلطه گران بیگانه دست به شورش زده بودند و به سوی مردم بی سلاح آتش می گشودند، نیروهای مسلح کشور در حال بازسازی و احیای مجدد، بدون حضور مستشاران خارجی، بودند و سپاه پاسداران نهادی تازه تأسیس بود، در ٣١ شهریور ١٣۵٩ تهاجم دشمن به کشور ما آغاز شد.
 صدام جلوی دوربین های تلویزیونی قرارداد ١٩٧۵ الجزایر را پاره کرد و طی نطقی اروند رود را شط العرب نامید و جزایر ایرانی خلیج همیشه فارس را متعلق به اعراب اعلام کرد.
فعالیت :
مفاد قرارداد ١٩٧۵ الجزایر را بررسی کنید.
متجاوزان بعثی در تهاجم گستردهٔ خود بسیاری از قوانین و مقررات انسانی و بین المللی، از جمله موارد ذیل را زیر پا گذاشتند:
١ - بی اعتبار اعلام کردن قرارداد رسمی ١٩٧۵ الجزایر
٢ - عدم پایبندی به پیمان منع کاربرد سلاح های شیمیایی
٣ - عدم پایبندی به پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستان ها
۴ - عدم رعایت مفاد پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی
حمایت استکبار جهانی از صدام
سلطه گران جهانی با هدف شکست دادن انقلاب اسلامی و دست یابی به منافع از دست رفتهٔ خود در ایران، نه تنها مانع شروع و شعله ور شدن جنگ نشدند، بلکه با حمایت های مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی، سیاسی و جاسوسی، صدام متجاوز را تقویت کردند.
برخی از کشورهای اروپایی در صدر صادر کنندگان اسلحهٔ مورد نیاز صدام قرار داشتند و حتی تأمین کنندهٔ عمدهٔ جنگ افزارهای شیمی
/ 0 نظر / 513 بازدید