اگر نمازم نماز بود

نمازهایم اگر "نماز" بود که موقع سفر، ذوق نمی کردم از شکسته شدنش!
نمازهایم اگر نماز بود که رکعت آخرش این قدر کیف نداشت!
اگر نمازم نماز بود، تبدیل نمی شد به یک فرصت طلایی برای خلق ایده های بکر!! تبدیل نمی شد به مناسب ترین زمان تحلیل رفتار فلان همکار! تبدیل نمی شد به ماشین حساب!!
نه.
نمازهایم"نماز" نیست.
اگر نماز بود، یک "کارواش قوی" می شد و با فشار می شست از دلم همه ی سیاهی ها را، لکه ها را.
اگر نماز بود، می شد "کیمیا" و مس وجودم را تبدیل می کرد به طلا...
اگر نمازم نماز بود،می شد پل، می شد پناهگاه، می شد دارو، می شد مرهم، می شد درمان، می شد میعادگاه، می شد دانشگاه....
خدایا:بر من منت بگذار و کاری کن نمازهایم، "نماز" شود....فقط همین !
/ 0 نظر / 25 بازدید