اصطلاحات پدافند غیر عامل

  1 - استتار (CAMOUFLAGE):

تغییر چهره یک جسم از دید معمولی به منظور پنهان کردن از دیدن افراد و اشیاء می باشد .

 

2 - اختفاء (CONCEALMENT ) :

به اقداماتی گفته می شود که مانع از قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات در دید دشمن گردیده و یا تشخیص تاسیسات و تجهیزات و همچنین انجام فعالیت های خاص را برای او غیر ممکن یا مشکل می سازد .

 3 - پوشش (COVER ) :

پوشش به معنای پنهان سازی و حفاظت تاسیسات ، تجهیزات ، تسلیحات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد .

 4 - فریب (DECEPTION ):

 اقدامات طراحی شده حیله گرانه ای که موجب گمراهی دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و اورا در تشخیص هدف و هدف گیری با شک و تردید مواجه نماید .

5 - تفرقه و جابجایی ( SEPARATION )

تفرقه را جداسازی یا بخش هایی از تجهیزات متحرک یا قابل حمل از محل اصلی و انتقال آن ها به محل دیگر در زمان بحران به منظور کاهش آسیب پذیری و تقلیل خسارات و تلفات احتمالی گویند .

6 - اعلام خبر ( EARLY  WARNING ):

آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر نزدیک بودن عملیات تعرضی دشمن در اصطلاح اعلام خبر می باشد .

/ 0 نظر / 30 بازدید