وظیفه منتظران درعصرغیبت

غیبت امام ممکن است به دو گونه روی دهد :

یک -  غیبت شخص و جسم : یعنی امام دیده نمی شود ، گرچه حضور دارد

دو -  غیبت شخصیت و عنوان :یعنی امام دیده می شود ، ولی شناخته نمی گردد .

علل غیبت :

یک -  سری از اسرار الهی : امام صادق ( ع ) فرمود : غیبت به سبب امری است که اجازه نداریم آن را برای شما بیان کنیم . غیبت ، سری از اسرار الهی است .

دو -  حفظ جان امام : امام صادق ( ع ) فرمود : امام منتظر پیش از قیام خود ، مدتی از چشم ها غایب خواهد شد . از حضرت در باره علت آن سئوال شد . حضرت فرمود : بر جان خویش ، بیمناک است

سه -  استقلال و نبودن تحت پیمان دیگران : در روایتی از امام رضا (ع) علت غیبت این گونه بیان شده است ، برای این که آن زمان که با شمشیر قیام می کند ، کسی بر عهده او بیعتی نداشته باشد

چهار -  آزمایش مردم : امام کاظم (ع) فرمود : برای صاحب این امر ، غیبتی خواهد بود که گروهی از پیروان او ، از اعتقاد خود دست بر می دارند . این غیبت ، آزمونی است که خداوند با آن ، بدگانش را می آزماید

پنچ -  تادیب مردم : امام باقر (ع) فرمود : وقتی خداوند همراهی و هم نشینی ما را برای قومی خوش ندارد ، ما را از میان آن ها بر گیرد

انواع انتظار :

یک -  انتظار صحیح و سازنده : انتظار سازنده ، تحرک بخش و تعهد آور ، همان انتظار راستینی است که در روایات ،آن را با فضلیت ترین عبادات و برترین جهاد امت پیامبر دانسته اند .

آثار انتظار صحیح :

الف- نارضایتی و یا قانع نبودن از وضع موجود

ب- امید داشتن به آینده بهتر

ج- حرکت و تلاش برای گذر از وضع موجود و قرار گرفتن در وضع مطلوب

دو -  انتظار غلط و ویرانگر : شهید مطهری در این باره می نویسد : این نوع انتظار فرج که به نوعی تعطیل در حدود و مقرارت اسلامی منجر می شود و نوعی اباحی گری باید شمرده شود ، به هیچ وجه با موازین اسلامی و قرآنی وفق نمی دهد .

وظایف منتظران در عصر غیبت

الف- وظایف عام

یک -  شناخت امام هر زمان : امام صادق ( ع ) خطاب به فضیل فرمود : امام خود را بشناس که اگر امام خود را شناختی ، دیر و زود شدن این امر ، آسیبی به تو نخواهد رساند

دو -  پایداری در محبت اهل بیت : در رایتی ، امام صادق (ع) فرموده است ، به درستی اگر من آن روز را درک می کردم ، جانم را برای صاحب این امر نگه می داشتم .

سه -   پرهیزکاری و رعایت تقوای الهی : امام صادق (ص) فرمود : همانا برای صاحب الامرغیبتی هست ،پس بنده تقوای الهی پیشه کند و به دین او چنگ زند .

چهار -   پیروی از دستورهای امامان (ع): امام صادق (ع) در پاسخ شخصی که گفت : شنیده ایم صاحب الامر غایب خواهد شد ، پس چه کنیم ؟ فرمود : چنگ بزنید به آنچه از پیشوایان قبل در دستتان است تا این که امر بر شما اشکار شود .

ب – وظایف خاص :

یک -  دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان حضرت مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف )

دو -  صبر بر سختی های دوران غیبت : امام حسین بن علی (ع) فرمود : اما صبر کننده بر اذیت و تکذیب در غیبت او ، بسان مجاهدی است که با شمشیر در رکاب پیامبر اکرم (ص) با دشمنان مبارزه کند .

سه -  دعا برای فرج حضرت مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) : برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید

چهار -  حفظ پیوند با امام : امام باقر (ع) در باره ثابت قدمان بر امر ولایت فرموده است : زمانی بر مردم آید که امامشان غیبت کند . خوشا بر افرادی که در آن زمان ، بر امر ما ثابت بمانند

نتیجه بحث : اولین درسی عملی از موضوع انتظار این است که ، نابود کردن بنای ظلم در سطح جهان ، نه فقط ممکن است ، بلکه حتمی است . این مطلب بسیار مهمی است که نسل های بشری امروز معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهانی ، نمی شود کاری کرد .

/ 0 نظر / 30 بازدید