دشمنان جمهوری اسلامی ایران

دشمنان موثر و توانائی آنان

1 - سازمان منافقین

توانائی ها : ترور ، جاسوسی ، تخریب و انفجار ، رعب و وحشت ، حمله آفندی ، فرافکنی و انتشار اخبار دروغ ، بمب گذاری و ......

2 - نهضت آزادی

توانائی ها : همسویی با مخالفان ، ایجاد جو التهاب ، بسیج عمومی مخالفان

3 - سلطنت طلبان

توانائی ها : همسویی با مخالفان در همه ابعاد

4 - خانواده های معدومین و فراریان ضد انقلاب

توانائی ها :ترورهای کور ، جاسوسی ، بمب گذاری کور ، هدایت اغتشاش و تبدیل راهپیمایی های آرام به درگیری خونین ، این گروهها اتش زیر خاکسترند

5 - آمریکا و اسرائیل

توانائی ها :موشک باران اماکن زیر بنائی و استراتژیک ، پشتیبانی مال و نظامی و یا هدایت تمام عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی ، عملیات روانی بین المللی و داخلی ، عملیات آفندی ، عملیات کماندویی

/ 0 نظر / 6 بازدید