آشنایی با زنده یابها

 انواع زنده یابها :

1 - زنده یاب شیمیایی.

2 - زنده یاب صوتی.

3 - زنده یاب حیوانی .

- زنده یاب شیمیایی :

این نوع دستگاهها دارای یک قسمت حساس ( سنسور ) هستند که نسبت به co2 محیط حساس است . این در حالی است که در هوای بازدم جانداران میزان co2 بالا می باشد . قسمت حساس دستگاه به صورت لوله ای قابل انعطاف است که داخل مجاری و روزنه هایی که فرد در زیر آنها وجود دارد وارد می شود و توسط پمپ مکنده ای هوای داخل محل توسط قسمت حساس دستگاه سنجیده می شود و در صورت بالا بودن میزان آن اعلام وجود یا فرد مشخص می گردد .

- زنده یاب صوتی :

این گروه از زنده یابها داری گیرنده صوتی می باشند که به دو دسته تقسیم می شوند :

- گروهی نسبت به فرکانسهای صوتی انسان ( بالاتراز 1000 هرتز ) حساس بوده و صدای افراد را تشخیص می دهند .

- گروهی نسبت به ضربانهای قلب و حرکات بدن انسان ( کمتر از 1000 هرتز ) حساس می باشند که این دسته در اصل نسبت به ارتعاشات بدن انسان حساس هستند .

- زنده یاب حیوانی :

با توجه به آموزشهای لازم در خصوص حس شامه و به گفته ای با حس شنوایی حیوانات بخصوصی این کار صورت می گیرد .

/ 0 نظر / 13 بازدید