موسیقی

پیامدهای موسیقی در ایات و روایات:

الف –گرایش به فساد اخلاقی: امام صادق ( ع ) فرمود خانه ای که در آن غنا باشد ، از مرگ ناگهانی و حادثه ناگوار مصون نخواهد بود .

فسادهای اخلاقی ناشی از موسیقی :

- رواج فحشا و زنا : به ادعای یک پزشک آمریکایی اکثر موالید مربوط به زنان پایین تر از بیست سال ،مربوط به فرزندان نامشروع بوده است

پیامبر اکرم ( ص )1400 سال قبل فرمود .غنا نردبان زنا است

- شراب خواری و رقاصی

- سقط جنین و به دنیا آوردن فرزند زنا

ب -  غفلت از یاد خدا و قساوت قلب : قرآن ، یکی از عوامل گمراهی را "لهوالحدیث" می داند .

  لهو چیزی است که انسان را چنان مشغول کند که باعث غفلت و بازماندن از یاد خدا و کارهای مهم تر می شود

ج- بلا و گرفتاری

د- از دست دادن غیرت : دقیقا نیمی از جوانان آمریکا با روابط جنسی افراد متاهل با دیگران مخالفتی نداشته ،وفاداری زوجین به یکدیگر را امری بیهوده و بی مورد می پندارند

مضرات پزشکی موسیقی :

1 – ایجاد عدم تعادل و توازن بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک : گوش دادن به موسیقی به ضعف اعصاب می انجامد که خود سرچشمه بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی می گردد

2 – موسیقی به واسطه ایجاد هیجانات روحی و وضع تا ثیراتی در مغز ، احیانا به حمله قلبی و خفقان منجر شده ، باعث سکته و مرگ ناکهانی می گردد . در این زمینه به گفتار دکتر ولف ادلر توجه کنید .آدلر ، پروفسور دانشگاه کلمبیا می گوید : موسیقی ، یکی از عوامل مهم ضعف اعصاب است . آدلر ثابت کرد که دلکش ترین نواهای موسیقی ، شوم ترین اثار را روی سلسله اعصاب به جا می گذارد و مخصوصا در فصل گرما و در مناطق گرمسیر ، اثر موسیقی بر اعصاب بیشتر است .

3 – موسیقی در نتیجه ضعف اعصاب ، فر را راکد و متوقف می سازد

نکته بسیار مهم : برخی ها می گویند ، ما وقتی موسیقی گوش می کنیم ،آرام می شویم و یا اینکه سرحال می شویم .

جواب : شما در غفلت بزرگی به سر می برید ، اکثر انسان ها به صورت غریزی نه مشکل روحی دارند و نه هیچ مشکل دیگری . وقتی یک انسان برای اولین بار ، با توجه و به صورت ارادی ، یک موسیقی را گوش کند و از آن موسیقی لذت می برد ، در آن زمان شخص نه برای رفع مشکلات روحی و یا آرامش ، بلکه فقط از روی کنجکاوی ، موسیقی گوش می کند ، یعنی هیچ کس برای اولین بار ، برای رفع مشکلات روحی و یا آرامش ، موسیقی گوش نمی کند ، ولی وقتی چندین بار شما به موسیقی گوش دادید ، بدون آن که متوجه بشوید ، روح و روان شما به موسیقی معتاد می شود  و این اعتیاد برای شما مشکلات روحی و روانی را به همراه خواهد داشت ، دقت کنید که موسیقی ، ابتدا شما رو به خود معتاد می کند و سپس شما مثل هر شخص معتاد دیگری ، دوباره موسیقی گوش می کنید و فکر می کنید که موسیقی شما را ارام کرده است .

نتیجه :موسیقی و ترانه های مبتذل زیان بار ترین پیامدهای اجتماعی را در پی دارد که می توان به عنوان نمونه به ،رواج فحشا و بی عفتی ، شراب خواری ، رقاصی ، خودکشی ، دیگر کشی ، قساوت و بی رحمی ، بلا و گرفتاری ، نفاق و درویی ، از دست دادن غیرت و شخصیت و گرفتار شدن در دام فقر و فلاکت ، اشاره کرد

/ 0 نظر / 33 بازدید