امامت

اهمیت :امام باقر (ع) میفرماید : بنای اسلام بر نماز ،زکات ،حج،روزه و ولایت استوار است .
زراره که از شاگردان بزرگوار امام بود،می پرسد :کدام یک از این امور مهم تر است ؟امام میفرماید:ولایت از همه مهم تر است
و سپس چنین توضیح میفرماید : زیرا ولایت کلید آنهاست و شخص والی دلیل و راهنمای آنهاست،همان ادله ای که بر ضرورت ابلاغ رسل وجود دارد
 از قبیل :حکمت خدا خدا حکیم است؛شخص حکیم کار بیهوده انجام نمی دهد.خلقت بدون وجود امام ،به هدف نمی رسدو... ،
عدالت خداوند ،قاعده لطف و ...برای اثبات امامت و ضرورت امامت هم قابل طرح است.
سوال و تمثیل : با وجود قرآن و کتاب آسمانی ،دیگر چه نیازی به امام است؟
پاسخ : قرآن ،کتاب قانون است و قانون به مفسر و مجری نیاز دارد.در نظام امروز جهان نیز ،در کنار قوه ی مقننه ،قوه مجریه و قضاییه وجود دارد،زیرا قانون به مجری و ضمانت اجرا نیاز دارد.
انعکاس امامت در قیامت :
در قرآن میخوانیم : روز قیامت هر گروه را در کنار رهبرشان ،فرا میخوانیم.(اسرا/71)
این آیه،نقش امام را در هدایت یا گمراهی پیروان به خوبی روشن می کند.نقشی که بهشت و جهنم را برای پیروان رقم میزند.
در قیامت ،مستضعفان به رهبران فاسد خود می گویند:اگر شما نبودید و مارا به حال خود وا می گذاردید،طبق فطرت خوداز مومنان بودیم.(سبا /31)
چهار شرط لازم برای امامت از نظر شیعه :
یک - علم خدادادی :آگاهی جامع از تمام رموز و اسرار قرآن و وقوف کامل بر شریعت و تمام احکام و قوانین دینی و آمادگی کامل برای پاسخگویی به شبهات ،همگی مستلزم آن اند که امام از علوم ویژه برخوردار باشد.
دو – عصمت : با توجه به وظایف و مسئولیت های امام،بدون عصمت ،این وظایف به صورت کامل و شایسته محقق نمی گردد.
سه – افضلیت : امام باید برتری علمی ،اخلاقی و معنوی نسبت به سایر افراد زمان خود داشته باشد.
چهار - منصوص بودن : تایید توسط خداوند و پیامبر اکرم (ص)
راهنما بودن امام :
در هر حرکت مادی یا معنوی ،چند چیز مطرح است:
یک - راه و مسیر   دو - وسیله و ابزار    سه - هدف و مقصد     چهار - رهبر و راهنما
الگو بودن امام :
حضرت علی (ع) می فرماید:شباهت مردم به رهبرانشان ،از تاثیرپذیری آن ها از پدران و مادرانشان بیشتر است.
امام باقر (ع):خداوند میفرماید:هر جمعیتی که رهبری فردی ستمگر را بپذیرند،مورد عذاب و غضب من هستند ؛گرچه آنان خود ،با تقوا و نیکوکار باشند و هرگاه مردمی ،رهبری امام عادلی را بپذیرند ،مورد عفو ولطف من هستند؛گرچه آنان به خود ظلم کرده و دارای رفتار بدی باشند.
ویژگی های لازم برای امام:
عصمت،سعه صدر ،عدالت ،دوری از هوی و هوس ،شجاعت،فضیلت و سابقه نیک ،حکم طبق کتاب خدا،عطوفت و سیاست،زهد و سادگی ،
حق گرایی و حق مداری ،قاطعیت در راه حق،پیشگامی در کارها ،بی تکلفی ،مدارا با مردم ،آگاهی از تاریخ گذشتگان ،
رسیدگی به مشکلات مردم،صبر و خداباوری ،اخلاص و دوری از مادیات،توانایی و علم سرآمد،دوری از امتیاز طلبی ،حفظ منافع اسلام نه منافع خود.
تعیین امام تنها از طرف خداست : بعد از آنکه خداوند حضرت ابراهیم (ع)را آزمایش نمود و او از عهده تمام امتحانات الهی پیروز در آمد
خداوند اورا به مقام امامت نصب فرمود :من تورا برای مردم ،امام قرار دادم.(بقره /124)در این ابلاغ ،
از جمله (انی جاعلک )استفاده میشود که نصب امام ،باید تنها از طرف خدا باشد؛زیرا امامت ویژگی ها و شرایطی دارد که فقط خدا از آن ها اطلاع دارد.
نتیجه :امامت یک امر ضروری است و دلایل فراوان بر آن قابل اقامه است . شخص امام با توجه به اهمیت وظایف ،ضرورتا باید معصوم باشد . مهم ترین شئون امامت عبارت است از : مرجعیت روحی و معنوی ،حفظ دین از انحراف ،زعامت سیاسی ،مرجعیت فقهی و علمی
/ 0 نظر / 32 بازدید